SPORTVERLICHTING:

In 1999 is de Europese norm, EN 12193 "Sports lighting" gepubliceerd (in Nederland als NEN EN 12193). Het overgrote deel van de sporten die in Europa beoefend worden zijn onderdeel van deze norm. Als commissielid van de Europese werkgroep heeft Wout van Bommel samen met andere Europese experts meegewerkt aan de ontwikkeling van deze norm. In 2008 is deze norm door dezelfde commissie herzien, vooral om het onderwerp beperking van lichtvervuiling er in op te nemen. De Sportcommissie van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) heeft op basis van deze Europese norm een serie achtergrondpublicaties uitgebracht die ingaan op de praktische consequenties voor verschillende sporten. Als lid van deze commissie heeft van Bommel hieraan meegewerkt samen met verschillende Nederlandse experts.

De norm geeft verlichtingswaarden voor het ontwerp van sportverlichtingsinstallaties in termen van horizontale en/of verticale verlichtingssterkte, gelijkmatigheid, verblindings-begrenzing en kleureigenschappen van lichtbronnen.

De grootheid die gebruikt wordt voor verblindings-begrenzing, GR (in het Nederlands verblindingswaarde VW) is volledig gebaseerd op onderzoek door een team onder leiding van van Bommel. Dit onderzoek heeft het mogelijk gemaakt om de montagehoogte van de schijnwerpers te optimaliseren: minimale hoogtes zonder risico op teveel verblinding. Vanuit kostenoverwegingen is zo'n optimalisering belangrijk.

Foto: meting van de sluierluminantie, een component van GR.