GEZOCHT ! ! !

horizontal rule

Wie is de eerstgeborene van de 14 de generatie?
Voorzover nu bekend: Mike van Bommel (schoenen-tak), geboren 03-01-1997, zoon van Bram van Bommel (XIIa-1) en Margaretha Goyens, kleinzoon van Gert-Jan van Bommel en Agnes Oosten.

ga naar andere foto's

bulletWaarheen zijn de Dordrechtse van Bommels verhuisd (tussen ongeveer 1700 en 1750)?
Enkele namen: Anthonie, Theunis, Mchiel, Michiel, Hermanus.
bulletGegevens van Josephus van Bommel, geboren op 21 november 1716 te Maasbommel, pastoor te Rotterdam, overleden Rotterdam op 27 october 1783. Ik heb een copie uit een onbekend boek waarin staat dat hij tot de familie van Cornelis Richardus Antonius van Bommel, de bisschop van Luik ("onze" religieuzentak) behoort. Ik heb hier echter geen enkel bewijs van. (Doopinschrijvingen uit Maasbommel uit die tijd zijn er niet; bij zijn overlijden in Rotterdam worden geen ouders vermeld, het bischoppelijk archief in het Rijksarchief te Haarlem heeft alleen zijn naam als Franciscaner pastoor van de Rotterdamse parochie in de Leeuwenstraat zonder verdere gegevens).
bulletCornelis van Bommel (Religieuzentak) koopt in 1777 in Leiden een schilderij van de wereldberoemde Antoon van Dijck voor 20 gulden. Wie weet of dit schilderij nog bestaat en zo ja waar het zich bevindt?
bulletAlle recente geboortes, huwelijken en overlijdens, van alle takken.
Ik zet deze gegevens op de "laatste nieuws- pagina", en ... wie weet... een latere herdruk van het boek.
bulletCorrecties en aanvullingen.
bullet(CopieŽn van) oude familiedocumenten, foto's en bidprentjes.
Ik wil interessante foto's op deze Site blijven aanvullen.