De Bommelerwaard en Rooyen bij Maasdriel

De Bommelerwaard is ingesloten door de Waal en de Maas. Na 1321 werden de rivieren buitengesloten door de voltooiing van een grote ringdijk en ontstaat een "eiland": de Bommelerwaard. Regelmatig ontstond wateroverlast omdat de Waal en de Maas op dezelfde monding (bij Woudrichum) uitkwamen. (Later is de Maasmonding verlegd door het graven van de Bergsche Maas). Er zijn voordien veel dijkdoorbraken geweest. Bij zo'n dijkdoorbraak kolkte het water de bodem achter de dijk uit en in dat "gat" of "wiel" bleef het water staan. Die wielen komen nu nog veel voor in de Bommelerwaard.
Tijdens de tachtigjarige oorlog (toen de eerste twee generaties van Bommel leefden) liep de oorlogslinie door de Bommelerwaard. Het Westen is daarom voornamelijk Protestants en het Zuid-Oosten (met Maasdriel) meer Rooms Katholiek. Tijdens die oorlog kon in de gehele Bommelerwaard het Rooms Katholieke geloof niet vrij uitgeoefend worden. Rooms Katholieke dopen van Bommelerwaardse kinderen vonden daarom vaak plaats in Katholieke plaatsen aan de overkant (zuiden) van de Maas zoals Drunen of Bokhoven.
De Bommelerwaard is altijd een agrarisch gebied geweest: aardappelen en vooral ook boomgaarden. Riviervisserij is ook een belangrijke activiteit geweest.
Rooyen is een weilandengroep bij Maasdriel geweest waar in de Middeleeuwen al nederzettingen waren bestaande uit boerderijen. Tegenwoordig is er een parkeerplaats van de A2, die de naam "de Rooijen" heeft.
Klik hier voor een PDF-file (acrobat) met een artikel over Rooyen van Middeleeuwen tot de tijd van de parkeerplaats.