DE NEDERLANDS-BELGISCHE TAK VAN DE ITALIAANSE FAMILIE PEYROT EN DE RELATIE MET VAN BOMMEL EN VAN DER KUN

De Waldenzische Godsdienst van de Peyrots.
De familie Peyrot leeft sinds ongeveer 1300 in Noord-West ItaliŽ. Zij behoren tot de Waldenzische Kerk. De stichter en naamgever van de Waldenzische Kerk is de welgestelde, rooms katholieke, Petrus Waldus uit Lyon. Na de onverwachte dood van een vriend rond 1175 verkoopt hij al zijn bezittingen en verdeelt de opbrengst onder de armen. Hij gaat zelf als lekenprediker in vrijwillige armoede verder. Hij krijgt snel aanhangers. Zij wijzen heiligen- en Maria verering af evenals het Vagevuur, aflaaten en bedevaarten. Al snel worden ze door de Paus geŽxcommuniceerd en uiteindelijk bloedig vervolgd. In de ontoegankelijke Alpen ten Westen van Turijn konden de Waldenzen zich handhaven. Pas in 1532 wordt de scheiding met de rooms katholieken definitief met de aansluiting bij de Reformatie: de Waldenzische Kerk gaat deel uitmaken van het Gereformeerd Protestantisme. De Waldenzische Kerk is nu uitgegroeid tot ruim 30 000 leden en is de belangrijkste en grootste protestantse kerk in ItaliŽ

Jean Daniel Henry Peyrot (1755-1806) (vader van Jean Daniel die met Paulina van Bommel trouwt) en zijn huwelijk met de Nederlandse Gijsbertha van der Kun.
Acht maanden na zijn geboorte in 1755 in San Giovanni overlijdt de vader van Jean Daniel Henry. Ooms van Jean Daniel Henry hebben een zakelijke relatie met de Nederlandse familie Wagenaars in Amsterdam. In 1783, 28 jaar oud gaat Jean Daniel Henry naar Nederland en gaat in Rotterdam wonen en werken als koopman. Er zijn twee redenen waarom Jean Daniel Henry naar Nederland vertrekt: om zich voor te bereiden om in zaken te gaan, maar ook omdat hij een liefdesaffaire heeft met zijn nicht Madeleine Charlotte Peyrot (roepnaam Charlotte) die de ouders van Charlotte niet goedkeuren. Tot zijn grote verdriet en woede trouwt Charlotte tijdens zijn afwezigheid met de dominee Pierre Geymet. (20 jaar later, na de dood van Jean Daniel Henry, trouwt zijn dochter Babet met een zoon van Pierre Geymet en Charlotte Peyrot).
Als Gereformeerde van de Waldenzische Kerk in Piemonte krijgt hij weldra een functie in de Waals Gereformeerde Kerk in Rotterdam. Rond 1790 komt hij in contact met Gijsberta van der Kun, afkomstig uit een welgesteld koopmansgeslacht uit de katholieke minderheid in Rotterdam. In de lente van 1790 koopt hij in ItaliŽ een oude molen in de buurt van San Giovanni en Torre Pellice. Hij laat hier een kapitaal huis bouwen dat nu nog bekend staat als "Villa Olanda".

villaolanda.jpg (25675 bytes)Tekening daterend van rond 1880 van de Villa Olanda gebouwd door Jean Daniel Henry Peyrot in San Giovanni.
Na de dood van Jean Daniel en zijn vrouw Gijsbertha van der Kun wordt de villa in 1811 aan een neef Peyrot verkocht. Enkele generaties later verkoopt de familie Peyrot de villa. Die wordt nu hotel "Bel Air Villa Olanda". In 1958 wordt het hotel door het Evangelisch Kerkbestuur "Tavola Valdese" verkregen. Het wordt een tehuis voor Russische vluchtelingen van de revolutie die zo'n 35 jaar over de wereld hebben gezworven. Een klein gedeelte wordt dan ook als Russische Orthodoxe kapel gebruikt. Met het geleidelijk sterven van deze vluchtelingen wordt de villa tot 1992 als een tehuis voor ouderen uit de omgeving gebruikt. In de daarop volgende periode staat de villa leeg en vervalt. Maar vanaf 1999 wordt de villa totaal gerenoveerd in zijn oorspronkelijke staat met subsidies van de EEG. Vanaf 2002 zal de villa gebruikt worden als streekmuseum en als onderkomen voor de sociaal-culturele en milieu jongeren organisatie "Lou Cia Loun" die een klein gedeelte ook als hotel voor hun internationale gasten zal gaan beheren. (bron: associazione culturale Lou Cia Loun, Luserna San Giovanni)

ga naar andere foto's

Eind 1790 is Gijsberta in verwachting. Jean Daniel Henry wordt uit zijn kerkelijke functie ontheven, verbreekt zijn zakelijke verbinding met het handelshuis Jean Osy en Zoonen en vertrekt met Gijsberta naar Parijs. Op 8 maart 1791 wordt hun kind Jean Daniel (Jeannot) in San Giovanni geboren. Het echtpaar trouwt op 14 mei 1792 bij procuratie in Rotterdam terwijl ze dan zelf in Parijs verblijven. Hun vrienden Adolff Oerberg en Arnoldus Sluiter "verzogten de Burgemeesteren en Regeerders der Stad Rotterdam ingevolge hunne Procuratien dat de constituanten met elkanderen in ondertrouw mogten worden aangenomen en vervolgens na afkondiging van de gewone proclamatien in den Huwelijken Staat bevestigd". Nadat op drie achtereenvolgende zondagen de proclamatien zijn gedaan zijn op 14 mei 1792 Jean Daniel Henry en Gijsberta, weer bij hun afwezigheid, "als echte persoonen 't samen gevoegd en getrouwd" (Archief Rotterdam, Stadstrouw). Deze hele geschiedenis moet heel moeilijk geweest zijn voor de katholieke familie van der Kun. De familiepapieren wijzen op een kerkelijk huwelijk in Rotterdam gesloten op 3 juni 1790, acht maanden voor de geboorte van hun zoon. Nergens zijn echter gegevens van dit huwelijk te vinden. De gedachte is dat dit huwelijk door de familie verzonnen is om schande en roddel te voorkomen. Jean Daniel Henry en Gijsberta blijven in ItaliŽ wonen. Hun zoon Jean Daniel jr. vertrekt later naar Nederland, huwt met een Van Bommel (tevens kleindochter van de vader van Gijsberta) en gaat in Brussel wonen.

Uit een notarisstuk van 1793 (Rotterdam, ONA 3349/116) blijkt dat Jean Daniel Henry allimentatie betaalt aan Jacoba Braspenning (dienstmeid). "Jean Daniel Peyrot, gewoont hebbende te Rotterdam op heden gedaan dat zekere som van vijf honderd Guldens ter hand gesteld volgens quitantie in dato 9 July 1791 om te strekken tot voldoening van de Eerste jaaren alimentatie van zeker daar bijvermeld kind".

Familie van der Kun, familie Peyrot en de familie van Bommel
Eind 1700 begin 1800 trouwen nogal wat van Bommels van de adelijke stam en van de Limburg- en Religieuzen-tak met van der Kuns. Deze van der Kuns stammen van de wijnkoper Cornelis van der Kun geboren in 1700 in Rotterdam. De onderlinge relaties zijn soms zeer interessant. Zo zijn twee vrouwen uit de drie huwelijken van Gerardus van Bommel (adel-stam) van der Kuns: de ene vrouw is een dochter van Cornelis van der Kun (Cornelia Maria) en de andere een kleindochter. Een andere dochter van Cornelis ("onze" Gijsberta) trouwt met Jean Daniel Henry Peyrot, hun zoon, Jean Daniel Peyrot, trouwt weer met Paulina van Bommel een dochter van Gerardus van Bommel en Cornelia Maria van der Kun. Paulina van Bommel en Jean Daniel Peyrot zijn dus volle neef en nicht: hun gemeenschappelijke grootvader is Cornelis van der Kun.

De oudste dochter van Cornelis van der Kun, Catharina Elisabeth trouwt met P.J. (Joseph) Renson die in 1788 een handelshuis in wijn in Antwerpen heeft. Bij deze tante en oom gaat de zoon van Jean Daniel Henry Peyrot en Gijsberta van der Kun, Jean Daniel (Jeannot) komend vanuit ItaliŽ werken. Hier moet hij ook zijn nicht en toekomstige vrouw, Paulina van Bommel ontmoet hebben. Zij trouwen in 1816 in Leiden en krijgen tien kinderen. Vanaf 1817 leidt Jean Daniel Peyrot het handelshuis P.J. Renson. Het is duidelijk dat de kinderen uit het gemengde huwelijk Peyrot - van der Kun katholiek zijn opgevoed (zoals dat ook door de katholieke kerk vereist werd en wordt!). Van de kinderen van de familie Peyrot – van Bommel worden er twee priester en twee kloosterzuster. Dit heeft zeker ook te maken met het feit dat hun oom bisschop van Luik was (Hij is een zoon van een zuster van Gijsberta). De Nederlands-Belgisch tak Peyrot sterft in 1935 uit met het overlijden van een kleindochter van Jean Daniel nadat in 1915 in BelgiŽ de laatste mannelijke Peyrot van deze tak (kleinzoon van Jean Daniel) al kinderloos is gestorven. Nakomelingen met een andere naam, via de dochters van Jean Daniel Peyrot, leven nog wel voort.

peyrot.jpg (40832 bytes)peyrotvanbommel.jpg (49019 bytes)Jean Daniel Peyrot jr. (geboren 1791) en zijn vrouw Jkvr. Paulina van Bommel (geboren in 1793). (Museo Tavola Valdese, Torre Pellice, ItaliŽ)

ga naar andere foto's