PERSOONSBESCHRIJVINGEN
van de Dordrecht-takIIIb Antonie (Theunis) van BOMMEL
geboren, 24 09 1634, Dongen, overleden, 03 10 1707 Dordrecht.
Schippersgast (bij zijn huwelijk), outschoenmaker. Gehuwd met Janneken MICHIELS.

Antonie wordt in 1667 poorter van Dordrecht. In 1684 koopt hij "een huis met erve en toebehoren staende ende gelegen agter in de Dulhuysstraet. Hij betaalt drie hondert ende dertig gulden contant" (Dordrecht 9.848). Theunis is dan "outschoenmaker" (schoenlapper). Janneke en Theunis wonen in de Dolhuysstraat. Theunis lijkt nogal een vechtersbaas te zijn. Bij twee gelegenheden worden getuigenverklaringen over ruzies afgelegd voor een notaris. Uit de verklaring van 31 mei 1699: "Cornelia vande Wercken verclaert gesien te hebben dat de voernoemde Theunis een bloot mes in de hant hadde en dat hij nae den requirant (degene die aanklaagt) liep dog dat hij van sijn vrou vastgehouden werd en ondertusschende requirant en sijn vrou in haar huys weken ende de deur toesloten" (Dordrecht, archief 20, inv. 128/556). Janneke hertrouwt na de dood van Theunis op 16 januari 1708 in Dordrecht met Willem van de Graeff. 14-03-1672 en 28-09-1678 sterven kinderen van Antonie (namen zijn niet gegeven).