Persoonskaart van Joannes Jacobus van Bommel

extract_door_jd_peyrot_over_koning_willem_1_blz1013.jpg extract_door_jd_peyrot_over_koning_willem_1_blz2014.jpg
1 Blz 1 van een extract geschreven door JD Peyrot van een brief van JJ van Bommel waarin hij uitlegt een aangetrouwde neef van Koning Willem 1 te zijn. Origineel in handen van Alain Guens
2 extract door JD Peyrot over Koning Willem 1 blz2014
Joannes Jacobus van Bommel (afb. 1 en 2), zoon van Martinus Theodorus van Bommel en Gertrudis Elisabeth Schoneus. Hij is gedoopt op 14-11-1761 in Leiden. Bij de doop van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes Jacobus van Riethoven en Albertina Josepha Schooneus.
Notitie bij de geboorte van Joannes: RK gedoopt.
Joannes is overleden op 21-12-1846 in Posterholt, 85 jaar oud.
Notitie bij Joannes: Johannes Jacobus van Bommel is in zijn jonge jaren als militair in dienst van "Zijne Doorluchtige Hoogheit den Heere Keurvorst van Paltz Beieren" zoals o.a. uit een testament uit 1800 van twee tantes van hem blijkt (Breda N1063 fol. 2). Deze keurvorst is Karl-Theodor. Als Johannes Jacobus in 1810 in Thorn getuige is bij het huwelijk van zijn nicht, Cunegondis Maria van den Schoor, staat hij vermeld als "ancien Lieutenant Colonel de Cavalerie au service du Roy de Baviëre" (oud luitenant-kolonel van de cavalerie in dienst van de Koning van Beieren).
In 1802 verschijnt er in Neurenberg in het Frans en het Duits een boek van "van Bommel, Lieutenant-Colonel du Regiment Prince de Linange (Leiningen in het Duits), Cheveaux légers, au service de S.A.S. Electorale Bavaro-Palatine (Beieren in Duitsland)". Het behandelt in twee delen (319 paginas) practische en tactische aanwijzigingen voor de cavalarie. ("Essai sur la Maniëre de former une Troupe au cheval, avec différentes observations sur la Tactique de la Cavalerie"). De schrijver moet "onze" Johannes Jacobus zijn. De franse versie van het boek staat in de Bibliothèque Nationale de France - Richelieu, Parijs (R-24814).
Bij de geboorte van zijn eerste kind Jaquette in 1804 in Thorn, staat, evenals bij bijna alle geboortes van zijn andere kinderen, als beroep "rentenier".
Getuige bij:
01-05-1810     huwelijk Josephus Gregorius Christianus Janssens (1779-1831) en Cunegondis Maria van den Schoor (1789-1872)    [oom moederszijde bruid]
Joannes:
(1) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1795 met Eleonora Frederica (Freifrau) von Bergh Gnt Dürffenthal.
Notitie bij het huwelijk van Joannes en Eleonora: Eleonara erft van haar vader "Johannsgut" bij Zendscheid. Haar man Johannes Jacobus verkoopt het. In 1803 koopt het echtpaar in Thorn een woonhuis van prinses Clementina Francisca Ernestine von Hessen-Rheinfels-Rotenburg. Zij is de laatste decanes van het stift Thorn. Het kapitale huis ligt aan de Wijngaard (nu nr. 5-7) enis bekend als "het huis der laatste decanes". (bron: De Limburgsche Leeuw, 1953). Meer informatie over het stift Thorn wordt gegeven bij de beschrijving van de zus van Johannes Jacobus, Catharina Adriana van Bommel die vanaf 1787 met haar man Jacobus Norbertus van den Schoorin Thorn woont.
Het tweede deel van het "Cahier Généalogique" van Jean Daniel Peyrot (ca. 1848) geeft aan dat er uit het huwelijk van Joannes Jacobus en Eleonora nog 6 andere, jong gestorven, kinderen zijn.
Eleonora is een dochter van Karel Wolfgang Heinrich Josef von Bergh Gnt Dürffenthal en Elisabetha von Landenberg. Eleonora is overleden op 30-01-1805 in Thorn.
Notitie bij overlijden van Eleonora: Gestorven op 31 jarige leeftijd.
Notitie bij Eleonora: Eleonora is van een oud-adellijk geslacht uit het land van Gulik (Jülich tussen Aken en Keulen). Gulik behoort in deze tijd aan het geslacht Paltz-Sulzbach, dat de keurvorstelijke waardigheid in Beieren heeft.
(2) trouwde, 65 jaar oud, op 14-09-1827 in Echt met Anna Maria Josepha Pustjens, 42 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joannes en Anna: Anna Maria’s achternaam wordt ook wel geschreven als Peystjens, Peystiens en Pustiens.
De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft bij hun huwelijk o.a.: "naar hun voorgelezen te hebben het Zesde Kapittel van den titel van het Burgerlijk Wetboek zakende het huwelijk, hebben wij aan den aanstaanden man en de aanstaande vrouw gevraagt of zij elkanderen nemen voor man en vrouw ieder van hen beurtelings geantwoord hebbende van Ja, verklaren wij in naam van de Wet dat den Heer Joannes Jacobus Van Bommel en Vrouwe Anna Maria Josepha Peystiens door het huwelijksband vereenigd zijn en terstond hebben ons beide verklaart dat van hun gebooren zijn zes kinderen een van ’t mannelijk en vijf van het vrouwelijk geslacht ....(de namen en geboortedata van deze nog levende kinderen volgen) .... welke zoon en dogters zij verklarente zijn hunne kinderen".
Al de kinderen zijn bij hun geboorte onder de naam Pustjens aangegeven. Niet altijd geeft Joannes Jacobus van Bommel de geboorte zelf aan, bij de geboorte van Joannes Theodorus Augustinus doet hij dit wel,we lezen dan: "Joannes Theodorus Augustinus Pustjens, geboren van zijn onwettige vrouw".
Vanaf het huwelijk in 1827 worden alle kinderen naar hun natuurlijke vader "van Bommel" genoemd.
Johannes Jacobus koopt in 1821 als hij op de Diergaarde in Echt woont, een "huiz met stallinge, moeshoffe en waterput" in Montfort voorfl 1050,84.
Uit de memorie van successie van Johannes Jacobus (Posterholt 16-3-1847) blijkt dat hij 8 stukken bouwland op het Eijkkersveld (totaal ongeveer 300 roede), 1 stuk hooiland (59 roede) en een huis met schuur en tuin van 5 roede gelegen aan de Eijkland in Vlodrop, heeft.
Cornelis van Bommel, de bisschop van Luik, schrijft in zijn testament van 1850 o.a. (vertaald uit het frans): "ik laat na, als bijstand, aan de kinderen van wijlen Jean van Bommel in het dorp Posterholt, 6 obligaties van 1000 francs, op voorwaarde dat dit hun ter hand wordt gesteld en na wijze beschikking van de familie van Berkel uit Delft, en ook op voorwaarde dat ze niet protesteren tegen het huidige testament". Via de mannelijke van Bommel-lijn is Joannes Jacobus slechts een "achter-achteroom" van de bisschop. Een zus van Joannes Jacobus, Johanna Catharina van Bommel, is via haar man, Anthony Petrus van der Kun, een volle, aangetrouwde, nicht van de bisschop! Via dezelfde familie van der Kun is ook Henricus van Berckel, de man van Gijsberta van der Kun, een volle, aangetrouwde, neef van de bisschop.
Anna is geboren op 01-01-1785 in Maeseyk, dochter van Cornelis Ernestus Pustjens en Maria Agnes Veulens. Anna is overleden op 18-03-1854 in Posterholt, 69 jaar oud.
Kinderen van Joannes en Eleonora:
1 Eleonora van Bommel. Eleonora is overleden in Thorn.
Notitie bij overlijden van Eleonora: Zij sterft, ongehuwd, op 23 jarige leeftijd.
2 Jaquette Maria Augusta van Bommel, geboren op 28-01-1804 in Thorn. Bij de doop van Jaquette waren de volgende getuigen aanwezig: Jacoba van Bommel, Jacobus Norbertus van den Schoor (1758-1847) [aangetrouwde oom vaderszijde] en Cunegondis Maria van den Schoor (1789-1872) [nicht vaderszijde].
Kinderen van Joannes en Anna:
3 Maria Elisabeth van Bommel, geboren op 06-11-1813 in Echt. Maria is overleden op 26-12-1852 in Maasniel, 39 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid
Maria trouwde, 32 jaar oud, op 27-04-1846 in Roermond met Hubertus Thomas Cabollet, 27 jaar oud. Hubertus is geboren op 22-01-1819 in Swalmen, zoon van Thomas Cabollet en Johanna Coppen. Hubertus is overleden op 26-04-1857 in Maasniel, 38 jaar oud.
Beroep:
dienstknecht
4 Johannes van Bommel, geboren op 14-10-1814 in Echt. Johannes is overleden op 09-10-1819 in Echt, 4 jaar oud.
5 Francisca Josepha van Bommel, geboren op 22-03-1816 in Echt. Francisca is overleden op 27-02-1859 in Posterholt, 42 jaar oud.
Beroep:
landbouwster
Francisca trouwde, 21 jaar oud, op 18-07-1837 in Posterholt met Petrus Timmermans, 21 of 22 jaar oud. Petrus is geboren in 1815 in Posterholt. Petrus is overleden op 20-10-1861, 45 of 46 jaar oud.
Beroep:
dagloner
6 Cornelis Josephus van Bommel, geboren op 15-08-1817 in Echt. Cornelis is overleden op 11-11-1875 in Posterholt, 58 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: In een Duitse kwartierstaat staat dat hij "groot" is.
Beroep:
dagloner, landbouwer
Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 13-09-1844 in Posterholt met Gertrudis Puts, 24 jaar oud. Gertrudis is geboren op 25-05-1820 in Posterholt, dochter van Theodorus Puts en Gertrudis Timmermans. Gertrudis is overleden op 28-05-1872 in Posterholt, 52 jaar oud.
7 Jacobus Norbertus van Bommel, geboren op 17-03-1819 in Echt. Jacobus is overleden op 17-12-1819 in Echt, 9 maanden oud.
8 Augusta Jacobina van Bommel, geboren op 17-03-1820 in Echt. Augusta is overleden op 08-05-1897 in Posterholt, 77 jaar oud.
Beroep:
dienstmeid (in 1846)
Augusta trouwde, 33 jaar oud, op 01-04-1853 in Posterholt met Jan Gerard Moors, 24 jaar oud. Jan is geboren op 17-08-1828 in Melick, zoon van Herman M. Moors en Anna Maria van Kempen.
Beroep:
landbouwer, veldwachter
9 Maria Agnes van Bommel, geboren op 24-06-1822. Maria is overleden vóór 1828, ten hoogste 6 jaar oud.
10 Maria Gertrudis van Bommel, geboren op 24-02-1824 in Montfort. Maria is overleden op 19-01-1861 in Vlodorp, 36 jaar oud. Maria trouwde met Hermanus Jeurissen.
Beroep:
landbouwer
11 Johannes Theodorus Augustinus van Bommel, geboren op 28-08-1825 in Montfort. Johannes is overleden op 16-02-1826 in Montfort, 5 maanden oud.
12 Maria Agnes van Bommel, geboren op 02-07-1827 in Echt. Maria is overleden op 04-08-1903 in Posterholt, 76 jaar oud.
Beroep:
landbouwster
Maria:
(1) trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1852 met Peter Gijssen.
(2) trouwde met Johannes Jeurissen. Johannes is geboren op 16-05-1833 in Posterholt. Johannes is overleden na 1902, minstens 69 jaar oud.
Beroep:
dagloner, landbouwer

Leeftijd bij belangrijke gebeurtenissen:

(Gebaseerd op doopdatum)
1   Grootvader Michiel overleden  (24-01-1763)
2   Zus Catharina Adriana gedoopt  (05-12-1763)
4   Broer of zus Doodgeboren Kind begraven  (14-12-1765)
4   Moeder begraven  (01-01-1766)
17   Zus Johanna Catharina Maria trouwde met Anthony Petrus van der Kun  (16-06-1779)
18   Neef Cornelis Petrus Josephus Anthonius geboren  (07-04-1780)
19   Nicht Gertrudis Theresia Catharina Antonius geboren  (13-06-1781)
20   Neef Petrus Johannes Adrianus Antonius geboren  (14-08-1782)
21   Vader overleden  (24-09-1783)
22   Neef Petrus Johannes Adrianus Antonius begraven  (13-12-1783)
22   Neef Joannes Jacobus Petrus Antonius geboren  (19-12-1783)
23   Neef Joannes Jacobus Petrus Antonius begraven  (02-02-1785)
24   Broer Michael Joseph overleden  (27-09-1786)
24   Nicht Gijsberta Maria Albertina Antonius geboren  (03-10-1786)
24   Zus Johanna Catharina Maria overleden  (05-11-1786)
25   Zus Catharina Adriana trouwde met Jacobus Norbertus van den Schoor  (02-07-1787)
26   Neef Henricus Martinus geboren  (01-04-1788)
27   Nicht Cunegondis Maria gedoopt  (26-06-1789)
ten hoogste 29   Neef Henricus Martinus overleden  (<1790)
28   Nicht Maria Sibilla geboren  (29-09-1790)
31   Nicht Maria Elisabeth geboren  (17-03-1793)
31   Nicht Maria Elisabeth overleden  (29-03-1793)
31   Zus Catharina Adriana overleden  (29-03-1793)
ongeveer 34   Trouwde met Eleonora Frederica (Freifrau) von Bergh Gnt Dürffenthal  (±1795)
41   Tante Joanna Catharina overleden  (04-09-1803)
42   Dochter Jaquette Maria Augusta geboren  (28-01-1804)
42   Neef Cornelis Petrus Josephus Anthonius trouwde met Clara Elisabeth Helmich  (28-07-1804)
43   Echtgenote Eleonora Frederica (Freifrau) von Bergh Gnt Dürffenthal overleden  (30-01-1805)
43   Nicht Gertrudis Theresia Catharina Antonius trouwde met Anthonius Franciscus van Schelle  (28-05-1805)
44   Tante Jacoba Catharina overleden  (23-01-1806)
46   Nicht Gijsberta Maria Albertina Antonius trouwde met Hendrik van Berckel  (10-09-1808)
48   Getuige bij burgerlijk huwelijk van Josephus Gregorius Christianus Janssens en Cunegondis Maria van den Schoor  (01-05-1810)
48   Nicht Cunegondis Maria trouwde met Josephus Gregorius Christianus Janssens  (01-05-1810)
51   Neef Cornelis Petrus Josephus Anthonius overleden  (13-02-1813)
51   Dochter Maria Elisabeth geboren  (06-11-1813)
52   Zoon Johannes geboren  (14-10-1814)
54   Dochter Francisca Josepha geboren  (22-03-1816)
55   Zoon Cornelis Josephus geboren  (15-08-1817)
57   Zoon Jacobus Norbertus geboren  (17-03-1819)
57   Zoon Johannes overleden  (09-10-1819)
58   Zoon Jacobus Norbertus overleden  (17-12-1819)
58   Dochter Augusta Jacobina geboren  (17-03-1820)
60   Dochter Maria Agnes geboren  (24-06-1822)
62   Dochter Maria Gertrudis geboren  (24-02-1824)
63   Zoon Johannes Theodorus Augustinus geboren  (28-08-1825)
64   Zoon Johannes Theodorus Augustinus overleden  (16-02-1826)
65   Dochter Maria Agnes geboren  (02-07-1827)
65   Trouwde met Anna Maria Josepha Pustjens  (14-09-1827)
ten hoogste 67   Dochter Maria Agnes overleden  (<1828)
71   Nicht Maria Sibilla trouwde met Petrus Josephus Lambrechts  (29-05-1833)
75   Dochter Francisca Josepha trouwde met Petrus Timmermans  (18-07-1837)
75   Kleindochter Maria geboren  (15-10-1837)
77   Kleinzoon Johannes Jacobus geboren  (10-06-1839)
80   Kleindochter Elisabeth geboren  (07-12-1841)
81   Kleindochter Catharina geboren  (20-03-1843)
82   Zoon Cornelis Josephus trouwde met Gertrudis Puts  (13-09-1844)
83   Kleindochter Joanna Gertruda geboren  (05-02-1845)
84   Kleindochter Augustina Jacobina geboren  (30-11-1845)
84   Dochter Maria Elisabeth trouwde met Hubertus Thomas Cabollet  (27-04-1846)
84   Kleinzoon Theodorus geboren  (09-07-1846)
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 04-02-2011 17:23 door Wout van Bommel