Kwartierstaat van Franciscus Johannes van BOMMEL

Ik stel aanvullingen zeer op prijs ! (Zie mijn Emailadres boven aan de "Homepagina's). Overigens heb ik daar waar een geboortejaar gegeven is meestal ook de geboortedatum, maar die geef ik hier niet om gedigitaliseerd Internetplagiaat te voorkomen. De gegevens van de gezinnen met van Gijsel als familienaam komen voor het grootste deel uit de publicatie van Leo F.W. Adriaenssen "van Gijsel vijfenveertig molenaars".
Wout van Bommel

Generatie I

1    Franciscus Johannes (Janus) van BOMMEL, schoenfabrikant (Schoenfabriek Wed. J.P. van Bommel), geboren 1876 Moergestel, overleden 1954 Moergestel op 77-jarige leeftijd, begraven Moergestel, zoon van Johannes Peter van BOMMEL (zie 2) en Johanna van DINTER (zie 3).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd 1908 Dreumel met Wilhelmina Helena (Mina) van LUBEEK, 25 jaar oud, geboren 1883 Dreumel, overleden 1961 Moergestel op 78-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus Petrus van LUBEEK, verver, en Johanna HOL. M.F. Willems uit Oisterwijk was getrouwd met een zus van Janus en werd hoofd van de school in Dreumel. Janus bezocht hen daar af en toe en leerde zo Wilhelmina van Lubeek uit Dreumel kennen. Overigens betekende een reis naar Dreumel niets voor Janus, hij was namelijk al voor zijn trouwen negen dagen voor zaken in Berlijn geweest.
Bij de huwelijkse bijlagen zit de volgende verklaring: "aan Francis Johannes van Bommel, bij de loting voor de lichting der nationale militie van het jaar 1896, is ten deel gevallen No. 6 en dat hij vervolgens bij onherroepelijk geworden uitspraak van den Militieraad uit hoofde van te klein zijn van den dienst is vrijgesteld."
Een toespraak van broer Gust ter gelegenheid van het 25 jarig huwelijk van Janus en zijn vrouw Mina in 1933 maakt de betekenis van F.J. van Bommel voor de schoenfabriek Wed. J.P. van Bommel duidelijk: "Ik denk thans aan het tijdstip, geachte broer, waarop gij op nog zoo'n jeugdigen leeftijd geroepen werd de leiding onzer zaak op U te nemen. Hoewel toen reeds, dank zij de begaafdheid van wijlen onzen dierbaren vader, de van Bommel's schoen glansrijk de concurrentie met collega's kon doorstaan, was het in het begin der 20ste eeuw, dat Uw vooruitziende blik de noodzakelijkheid van omwerping van het roer inzag en onze handwerkzaak op machinalen leest ging schoeien. Uw meer dan middelmatig genie en onovertroffen koopmansgeest hebben in den loop der jaren onze zaak tot steeds grooter bloei gebracht.".
Uit dit huwelijk:

   1. Johanna Wilhelmina Maria (Jo), geboren 1909 Moergestel, overleden 1959 Moergestel op 49-jarige leeftijd, begraven Moergestel. Johanna Wilhelmina Maria is de eerste van Bommel van de elfde generatie. Jan van Bommel, de oudst bekende stamvader, is haar "stamgrootvader". Jo verlooft zich op 9 september 1934 met Stepf van Leeuwen uit den Haag. Deze verloving leidt niet tot een huwelijk.
   2. Wilhelmus Petrus Antonius (Wim), leraar (drs.), geboren 1911 Moergestel, overleden 1985 Boxmeer op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd 1945 Moergestel (RK) met HenriŽtte (Hetty) POIERRI…, 24 jaar oud, geboren 1920 den Bosch, overleden 2000 Boxmeer op 79-jarige leeftijd, dochter van Gerardus Jacobus Maria POIERRI…, heeft een zaak in koloniale waren in den Bosch, en Henriette Brigitta Catharina STARK.
   3. Johannes Petrus Jozef (Jan), schoenfabrikant (Schoenfabriek Wed. J.P. van Bommel), geboren 1913 Moergestel, overleden 1995 Tilburg op 82-jarige leeftijd. Onder zijn directie krijgt schoenfabriek Wed. J.P. van Bommel in 1952 het predicaat "hofleverancier", ťťn jaar nadat de "oude" fabriek, naast de Moergestelse kerk, op tweede paasnacht tot de grond is afgebrand.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd 1941 Tilburg, gehuwd voor de kerk 1941 Tilburg (RK) met Gertruda Francisca Catharina (Truus) DONDERS, 26 jaar oud, geboren 1914 Tilburg (getuigen: Gertruda Hubertina Jacobs), dochter van Josephus Jacobus (Jos) DONDERS, architect, en Anna Margaretha Hubertina HENDRIKX. Verloofd op 12 mei 1940, twee dagen na de inval van de Duitsers in Nederland.
   4. Antonius Johannes Franciscus (Toontje), geboren 1914 Moergestel, overleden 1914 Moergestel, 35 dagen oud.
   5. Maria Henrica Antonia (Miet), geboren 1915 Moergestel.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd 1942 Moergestel (RK) met Wilhelmus Martinus ROOZEN, 34 jaar oud, onderwijzer, geboren 1907 Moergestel, overleden 1982 Waalwijk op 74-jarige leeftijd, begraven Drunen, zoon van Paulus Cornelis ROOZEN en Adriana Maria van AKEREN.
   6. Angelie Maria, geboren 1918 Moergestel.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd 1946 Moergestel (RK) met Petrus Jozephus van de WOUW, 29 jaar oud, huisarts, geboren 1916 Moergestel, overleden 1984 Drunen op 67-jarige leeftijd, zoon van Jozephus van de WOUW en Johanna Maria MULDERS.
   7. Margaretha Maria (Greet), verpleegkundige, geboren 1919 Moergestel.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd 1953 Moergestel (RK), gescheiden van Louis van ROOY, vertegenwoordiger, geboren 1921, overleden 1999 Heerlen op 77-jarige leeftijd.
   8. Agnes Maria Josepha, medisch analiste, geboren 1921 Moergestel.
   9. Emanuel Paulus Maria, schoenfabrikant (Schoenfabriek Wed. J.P. van Bommel), geboren 1922 Moergestel.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd 1952 Eindhoven (RK) met Elise Jeanette Theresia Maria (Elly) BOGERS, 25 jaar oud, geboren 1927 Eindhoven, dochter van Jacobus Gerardus Henricus Emanuel BOGERS, reiziger en koopman, en Gertruda SENGERS.
   10. Eduard Maria Joseph, schoenwinkelier, geboren 1925 Moergestel.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd 1958 Helmond, gehuwd voor de kerk 1959 Helmond (RK), gescheiden van Gertruda SWINKELS, geboren 1938 Geldrop.
   11. doodgeboren kind, geboren 1926 Moergestel. Aangegeven door "Franciscus Johannes van Bommel, schoenfabrikant, en Henricus van Well, bedrijfsleider op een schoenfabriek".
   12. Wilhelmina Helena Maria (Wil), medisch analiste, geboren 1929 Moergestel.
Gehuwd voor de kerk op 57-jarige leeftijd 1986 den Bosch met Leo Gerard AUPING, 68 jaar oud, beddenfabrikant (ir.), geboren 1917, zoon van Wilhelmus Johannes Wernerus AUPING en Franzisca Hermine VORFELD.


Generatie II


2    Johannes Peter van BOMMEL, schoenmaker, geboren 1836 Moergestel, overleden 1887 Moergestel op 51-jarige leeftijd, begraven Moergestel, zoon van Johannes Franciscus van BOMMEL (zie 4) en Maria van GIJSEL (zie 5).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd 1871 Moergestel met de 28-jarige
3    Johanna van DINTER, winkelierster, geboren 1842 Boxtel (gezindte: RK), overleden 1916 Moergestel op 73-jarige leeftijd, dochter van Thomas van DINTER (zie 6) en Hendrika van OERS (zie 7). Johannes Peter is de eerste van Bommel van de negende generatie. Jan van Bommel, de oudst bekende stamvader, is zijn " oud betovergrootvader". Johannes Peter is uitgeloot voor dienst in de Nationale Militie.
Johanna van Dinter is de weduwe in de naam "Schoenfabriek Weduwe J.P. van Bommel".
Verkorte weergave van Memorie van Successie uit 1888: Nalatenschap van Johannes Peter bestaat o.a. uit: de onderdeelde helft in twee huizen met erf en tuinen te Moergestel, tezamen groot 13 aren 18 centiaren geschat op eene verkooptwaarde van fl 2500,=. Het onbedeeld 1/6 gedeelte in een perceel heide en moeras gelegen te Moergestel tezamen groot 79 aren 50 centiaren geschat op fl 3,=. De onverdeelde helft in den huislijken inboedel als meubelen, linnen, pellen, kleederen, goud en zilver, levensmiddelen, brandhout enz. geschat op fl 707,50. 1/2 gedeelte in den voorraad van schoenen, laarzen, leder, mastiek, fournituren, gereedschappen en stikmachines geschat op fl 1200,=. 1/2 gedeelte in manufacturen, kruidenierdwaren en verdere winkelvoorraad geschat op fl 600,=. Contante gelden op den dag van het overlijden fl 200,=. 1/2 in vee en pluimgedierte geschat op fl 25,=.
Begrafeniskosten, kerkelijke plechtigheden tot en met het eerste jaargetijde fl 100,=. De helft in eene hypothecaire schuldvordering op des erflaters eigendom groot 13 aren en 18 centiaren fl 1800,=. 1/2 in de schulden voortvloeyende uit het beroep van den erflater als: aan J A Berghegge wegens in 1887 geleverde manufacturen fl 18,80 , aan Rubens en Kiviets wegens geleverde lederwerken fl 158,12, aan J A Verbund wegens geleverde snuif fl ??? , aan L J G Bromsgeest wegens geleverde kruidenierswaren fl ???
Zuiver Saldo fl 3913,545.
Opmerking: de kruidenierswaren en winkelvoorraad houden verband met de in die tijd gebruikelijke "gedwongen winkelnering" waarbij fabrieksarbeiders een deel van hun loon moesten besteden in een aan de fabriek behorende winkel).
De grafsteen van Johannes Peter van Bommel en zijn vrouw Johanna van Dinter staat nog op het kerkhof van Moergestel.
Uit dit huwelijk:

   1. Maria Hendrika, geboren 1872 Moergestel, overleden 1910 Dreumel op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd 1904 Moergestel met Martinus Franciscus (Tinus) WILLEMS, 30 jaar oud, onderwijzer, geboren 1873 Oisterwijk, overleden 1946 Gendt op 72-jarige leeftijd, zoon van Adriaan Willem WILLEMS en Cornelia van der WIEL. Maria Hendrika is de eerste van Bommel van de tiende generatie. Jan van Bommel, de oudst bekende stamvader, is haar "stamvader". Maria Hendrika is in het kraambed gestorven.
Martinus Willems is een broer van de vader van Johan Willems uit Oisterwijk bekend PvdA-lid, Johan Willems' zoon is Wilbert Willems, die voor de PSP en later "Groen Links" in de Tweede Kamer heeft gezeten. Na het overlijden van Maria Hendrika van Bommel hertrouwt Martinus met Ida van Welie. Henrica, Luus, Adriaan, Agnes en Louis zijn kinderen uit dit huwelijk.
   2. Hendrica (Drika), geboren 1874 Moergestel, overleden 1960 op 86-jarige leeftijd, begraven Moergestel.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd 1909 Moergestel met Josephus Johannes (Sjef) KOUWENBERG, 27 jaar oud, broodbakker, geboren 1881 Moergestel, overleden 1956 Moergestel op 74-jarige leeftijd, zoon van Adriaan KOUWENBERG en Petronella Cornelia HABRAKEN.
   3. Franciscus Johannes (Janus) (zie 1).
   4. MichaŽl Augustinus (Gust), schoenfabrikant (Schoenfabriek Wed. J.P. van Bommel), geboren 1878 Moergestel, overleden 1961 Tilburg op 83-jarige leeftijd, begraven Moergestel.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd 1916 Moergestel met Maria Jeanette van HULTEN, 28 jaar oud, geboren 1887 Moergestel, overleden 1921 Moergestel op 33-jarige leeftijd, dochter van Hermanus Joseph van HULTEN, gemeentesecretaris.
   5. Johanna Francisca (Jana), geboren 1881 Moergestel, overleden 1920 Moergestel op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd 1905 Moergestel met Johannes Baptist Maria (Jan) APPELS, 22 jaar oud, handelsagent, geboren 1882 Goirle, overleden 1916 Moergestel op 33-jarige leeftijd, zoon van Johannes Arnoldus APPELS, handelsagent, en Philomina SCHUURMANS.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd 1919 Moergestel met Augustinus Wil Karel (Rug) van BAAL.
   6. Antonius Agatho (Antoon), gemeenteontvanger, geboren 1884 Moergestel, overleden 1957 Tilburg op 73-jarige leeftijd, begraven Moergestel. Antoon is tot ongeveer 40 jarige leeftijd chef van de stikkerij in de schoenfabriek Wed. J.P. van Bommel. Hij is 50 jaar trouw lid van het parochiaal zangkoor. Hij is ongehuwd.


Generatie III


4    Johannes Franciscus van BOMMEL, schoenmaker, gedoopt (RK) 1798 Moergestel (getuigen: Joannes Franciscus en Petronilla van Aarendonck), overleden 1860 Moergestel op 62-jarige leeftijd, zoon van Johannes Petrus van BOMMEL (zie 8) en Cornelia van AARENDONCK (zie 9).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd 1831 Diessen met de 24-jarige
5    Maria van GIJSEL, schoenmaakster, gedoopt 1806 Diessen, overleden 1878 Moergestel op 72-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van GIJSEL (zie 10) en Maria Catharina BOSMANS (zie 11). De van Gijsels zijn een oud molenaarsgeslacht uit Hilvarenbeek dat teruggaat tot de molenaar van de watermolen te Baeschot bij Hilvarenbeek (geboren circa 1485).
Verkorte weergave van de Memorie van Successie uit 1860: De nalatenschap van Johannes Franciscus bestaat uit: de onverdeelde helft, in een huis, erf, looijerij en tuin, te Moergestel, tezamen groot, zeven roeden vier en dertig ellen.
Uit dit huwelijk:

   1. Johannes Peter (zie 2).
   2. Cornelius, schoenmaker, geboren 1838 Moergestel, overleden 1883 Moergestel op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd 1873 Moergestel met Maria van DINTER, 25 jaar oud, geboren 1848 Boxtel, overleden 1938 Moergestel op 90-jarige leeftijd, dochter van Thomas van DINTER (zie 6) en Hendrika van OERS (zie 7), 21 November 1888 wordt, vermoedelijk door een bank, het volgende geschreven: "C. van Bommel Moergestel. Deze zaak bestaat reeds vele jaren. Sedert de dood van C. van Bommel, zet de weduwe de zaak voort met haar zwager Frans van Bommel, die ongehuwd is. Het zijn oppassende werkzame menschen. De weduwe bezit eenig vast goed, dat men bijna zeker weet dat onbelast is. De zaak wordt bijna geheel gedreven met eigen kapitaal, want van het crediet bij hun Kassier wordt tot een klein bedrag gebruik gemaakt. De firma doet aardig zaken en heeft een zeer solide cliŽntelle. De betalingen gaan zeer geregeld. Fr. van Bommel moet goed bediend worden. De betalingen gaan zeer geregeld en met gerustheid kan een goederencrediet van f 1000,- verleend worden." Deze firma is de voorloper van de Schoenfabriek "de Duifjes".
   3. Francis, geboren 1841 Moergestel. Getuigen bij geboorte aangifte: Marcelis Vos en Francis van Roesel. Overleden 1841 Moergestel, 4 dagen oud.
   4. Johannes Franciscus, schoenmaker, geboren 1842 Moergestel. Getuigen bij geboorte aangifte: Marcelis Vos, timmerman en Francis van Roesel, bakker. Overleden 1915 Moergestel op 72-jarige leeftijd. Na de dood van zijn broer Cornelius zet hij samen met de weduwe van Cornelius de schoenenzaak voort. Hij is ongehuwd.
   5. Jacobus, geboren 1847 Moergestel. Getuigen bij geboorte aangifte: Marcelis Vos, timmerman en Hubertus Heynsbergen, winkelier. Overleden 1855 Moergestel op 8-jarige leeftijd.
   6. Petrus, geboren 1851 Moergestel. Getuigen bij geboorte aangifte: Jan Baptist Mulders, schoenmaker en Marcelis Vos, timmerman. Overleden 1864 Moergestel op 12-jarige leeftijd.


6    Thomas van DINTER, landbouwer, gedoopt (RK) 1805 Boxtel (getuigen: Lambertus van Ierland en Adriana van Laarhoven), overleden 1864 Haaren op 58-jarige leeftijd, zoon van Johannes van DINTER (zie 12) en Hendrica SCHELLEKENS (zie 13).
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd 1834 met Anna Barbara THOMASSEN, geboren circa 1806, overleden 1838 Boxtel. Dochter van Johannes Thomassen en Barbara Janssen.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd 1840 Boxtel met Hendrika van OERS, 26 jaar oud (zie 7).
Uit het eerste huwelijk:

   1. Anne Maria, geboren 1835 Boxtel, overleden 1837 Boxtel op 2-jarige leeftijd.
   2. Bernardus, geboren 1836 Boxtel. Getuigen bij geboorte aangifte: Matthijs van Kuyk, slagter; Thomas verklaart niet te kunnen schrijven.
   3. Johannes, geboren 1838 Boxtel, overleden 1838 Boxtel, 88 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:

   4. Barbara, geboren 1840 Boxtel. Getuigen bij geboorte aangifte: Johannes van Oers, 63 jaar, landbouwer en Francis van Eyndhoven.
   5. Johanna (zie 3).
   6. Anna Maria, geboren 1845 Boxtel. Getuigen bij geboorte aangifte: Johannes van Oers en Cornelis Schellen.
   7. Maria, geboren 1848 Boxtel, overleden 1938 Moergestel op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd 1873 Moergestel met Cornelius van BOMMEL, 35 jaar oud, schoenmaker, geboren 1838 Moergestel, overleden 1883 Moergestel op 45-jarige leeftijd, zoon van Johannes Franciscus van BOMMEL (zie 4) en Maria van GIJSEL (zie 5), 21 November 1888 wordt, vermoedelijk door een bank, het volgende geschreven: "C. van Bommel Moergestel. Deze zaak bestaat reeds vele jaren. Sedert de dood van C. van Bommel, zet de weduwe de zaak voort met haar zwager Frans van Bommel, die ongehuwd is. Het zijn oppassende werkzame menschen. De weduwe bezit eenig vast goed, dat men bijna zeker weet dat onbelast is. De zaak wordt bijna geheel gedreven met eigen kapitaal, want van het crediet bij hun Kassier wordt tot een klein bedrag gebruik gemaakt. De firma doet aardig zaken en heeft een zeer solide cliŽntelle. De betalingen gaan zeer geregeld. Fr. van Bommel moet goed bediend worden. De betalingen gaan zeer geregeld en met gerustheid kan een goederencrediet van f 1000,- verleend worden." Deze firma is de voorloper van de Schoenfabriek "de Duifjes".
   8. doodgeboren kind, geboren 1850 Boxtel.

7    Hendrika van OERS, landbouwster, geboren 1814 Boxtel. Getuigen bij geboorte aangifte: Adriaan Jan Verhoeven en Wilhelmus Schellen. Overleden na 1873, dochter van Johannes Arnoldus van OERS (zie 14) en Maria VERHOEVEN (zie 15).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder 6).

Generatie IV


8    Johannes Petrus van BOMMEL, cordonnier, schoenmaker, gedoopt (RK) 1770 Baarle Hertog (getuigen: Joannes Petrus van Lier en Francisca Thijs loco Isabella van Ackere), overleden 1866 Moergestel op 96-jarige leeftijd, zoon van Josephus van BOMMEL (zie 16) en Jacoba van LIER (zie 17).
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd 1795 Moergestel (getuigen: Johannes van Bommel en Everardus van Aarendonck.) met Cornelia van AARENDONCK, 24 jaar oud (zie 9). In de Borgerbrieven van Moergestel (6 november 1795) staat dat Cornelia van Aarendonck naar Baerle is vertrokken. Kennelijk heeft het echtpaar voordat ze zich in Moergestel vestigden, even in Baarle Nassau of Baarle Hertog gewoond. In 1796 koopt Johannes Petrus in Moergestel van Johannes de Bresser een huis aan het Kerkeinde voor fl 698,=.
Verkorte weergave van Memorie van Successie uit 1866: Johannes Petrus' nalatenschap bestaat in de onverdeelde eene helft in een huis en tuin gelegen te Moergestel te zamen groot zes roeden twee en tachtig ellen.
Gehuwd (2) op 74-jarige leeftijd 1844 Moergestel met Anna ROOSEN, 57 jaar oud, spinster, geboren 1786 Hilvarenbeek, dochter van Theodoris ROOSEN en Johanna DRIEDONCKX.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Josephus, schoenmakersbaas, gedoopt (RK) 1796 Baarle Hertog (getuigen: Petrus van Aarendonck en Jacoba van Lier), overleden 1855 Moergestel op 58-jarige leeftijd. Hij vertrekt 11-5-1838 van Moergestel naar Oisterwijk en keert in mei 1843 weer van Oisterwijk naar Moergestel terug. In een overzicht van bedrijfjes in 1853 in Moergestel wordt o.a. vermeld: beeldhouwerij: Jozephus van Bommel.
Aangifte van zijn overlijden wordt gedaan door: Johannes Franciscus, broeder en Jan Baptist Mulders, zwager, winkelier. Josephus is ongehuwd.
   2. Johannes Franciscus (zie 4).
   3. Adriana, gedoopt (RK) 1800 Moergestel (getuigen: Augustina van Aarendonck en Lucia van Bommel), overleden 1800 Moergestel, 7 dagen oud.
   4. Adriana, hoefsmederes, gedoopt (RK) 1801 Moergestel (getuigen: Augustinus van Aarendonck en Janna van Aarendonck), overleden 1878 Moergestel op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd 1830 Moergestel met Wilhelmus de BRESSER, hoefsmid.
   5. Jacoba, gedoopt (RK) 1804 Moergestel (getuigen: Everardus van Aarendonck en Joanna Maria van Lier quorum loco Joanna van Aarendonck), overleden 1879 Moergestel op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd 1832 Moergestel met Johannes Baptist MULDERS, schoenmaker, winkelier, zoon van Marcellinus MULDERS, bakker, en Antonia TIMMERMANS.
   6. Johannes Petrus, gedoopt (RK) 1807 Moergestel (getuigen: Joannes Baptista van Aarendonck en Catharina van Spreuwen), overleden 1810 Moergestel op 2-jarige leeftijd.
   7. Franciscus, schoenmaker, gedoopt (RK) 1810 Moergestel (getuigen: Johanna Baptista van Aarendonck en Anna Cornelia Timmermans), overleden 1831 Moergestel op 21-jarige leeftijd.
   8. Petronella, geboren 1812 Moergestel, overleden 1843 Moergestel op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd 1839 Moergestel met Ludovicus TIMMERMANS, 34 jaar oud, landbouwer, geboren 1805 Moergestel (gezindte: RK), overleden 1876 Moergestel op 71-jarige leeftijd, zoon van Peter TIMMERMANS en Maria Catharina VIVIE.

9    Cornelia van AARENDONCK, gedoopt (RK) 1770 Moergestel, overleden 1822 Moergestel op 51-jarige leeftijd, dochter van Joannes van AARENDONCK (zie 18) en Adriana van den BROEK (zie 19). In de Borgerbrieven van Moergestel (6 november 1795) staat dat Cornelia van Aarendonck naar Baerle is vertrokken. Kennelijk heeft het echtpaar voordat ze zich in Moergestel vestigden, even in Baarle Nassau of Baarle Hertog gewoond. In 1796 koopt Johannes Petrus in Moergestel van Johannes de Bresser een huis aan het Kerkeinde voor fl 698,=.
Verkorte weergave van Memorie van Successie uit 1866: Johannes Petrus' nalatenschap bestaat in de onverdeelde eene helft in een huis en tuin gelegen te Moergestel te zamen groot zes roeden twee en tachtig ellen.
Uit dit huwelijk: 8 kinderen (zie onder 8).

10    Cornelis van GIJSEL, landbouwer en molenaar, gedoopt 1766 Diessen, overleden 1840 Diessen op 73-jarige leeftijd. Na het overlijden van zijn vader in 1813 is hij molenaar. Blijkens de inventaris van hun goederen (totale waarde f 8442,-) bezaten Cornelis en zijn vrouw in 1839 een graan-windmolen met een daarbij nieuw gebouwd huis, een water-koorn en olijmolen en 11/36ste deel van de andere water-, koren- en oliemolen te Diessen. Zoon van Jan Cornelis van GIJSEL (zie 20) en Johanna SCHEPENS (zie 21).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd 1801 Diessen met de 23-jarige
11    Maria Catharina BOSMANS, gedoopt 1777 Diessen, overleden 1855 Diessen op 77-jarige leeftijd, dochter van Jacobus BOSMANS (zie 22) en Helena Maria van den EIJNDE (zie 23).
Uit dit huwelijk:

   1. Lena Maria, gedoopt 1803 Diessen, overleden 1868 Diessen op 65-jarige leeftijd.
   2. Jan, molenaar, gedoopt 1804 Diessen, begraven 1876 Baarle Nassau. Jan is de laatste molenaar op de voorste watermolen in Diessen van zijn geslacht. In 1871 vertrokken Jan en zijn vrouw naar Baarle-Nassau waar Jan ook weer molenaar was.
   3. Maria (zie 5).
   4. Wouter, landbouwer, gedoopt 1809 Diessen, overleden 1875 Diessen op 66-jarige leeftijd.
   5. Willibrord, molenaar, landbouwer, gedoopt 1810 Diessen, overleden 1868 Middelbeers op 58-jarige leeftijd.
   6. Cornelis, geboren 1813 Diessen, overleden 1813 Diessen, 61 dagen oud.
   7. Marianna, geboren 1814 Diessen, overleden 1883 Diessen op 68-jarige leeftijd.
   8. Johanna, geboren 1819 Diessen, overleden 1882 Diessen op 62-jarige leeftijd.


12    Johannes van DINTER, gedoopt (RK) 1762 Boxtel (getuigen: Joannes van Nistelroy en Emerentiana van Dinter), overleden voor 1840, zoon van Joannes Janssen van DINTHER (zie 24) en Hendrica Joannes van der AA (zie 25).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd 1793 Boxtel (getuigen: Hans Pieter Brouwers uit Oirschot en Maria Hasselbergs uit Boxtel.), gehuwd voor de kerk 1793 Boxtel (getuigen: Petro Schoenmakers en Geraldo Hasselbergen) met
13    Hendrica SCHELLEKENS, landbouwster, overleden na 1840.
Uit dit huwelijk:

   1. Joannes van DINTHER, gedoopt (RK) 1796 Boxtel (getuigen: Martinus van Summeren en Joanna Schellekens).
   2. Joanna Maria van DINTHER, gedoopt (RK) 1797 Boxtel (getuigen: Henricus Schellekens en Adriana Penninz).
   3. Joannes Franciscus van DINTHER, gedoopt (RK) 1802 Boxtel (getuigen: Joannes van Dinter en Joanna Schellekens).
   4. Thomas (zie 6).
   5. Henrica van DINTHER, gedoopt (RK) 1809 Boxtel (getuigen: Arnoldus van Laarhoven en Adriana van Summeren).
   6. NN van DINTHER, overleden 1794 Boxtel.


14    Johannes Arnoldus van OERS, landbouwer, overleden na 1840.
Kinderen:

   1. Hendrika (zie 7).

15    Maria VERHOEVEN, landbouwster, overleden na 1840.
Kinderen: 1 kind.

Generatie V


16    Josephus van BOMMEL, gedoopt (RK kerk Waterstraat) 1727 Breda (getuigen: Joanne van Son en Elisabetha Vrindts), begraven 1779 Baarle Hertog, zoon van Adrianus van BOMMEL (zie 32) en Maria Cornelia JANSEN (zie 33).
Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd 1754 Baarle Hertog met Cornelia SWOLFS, 26 jaar oud, geboren 1727 Baarle Hertog, overleden 1755 Baarle Nassau op 28-jarige leeftijd, dochter van Joannes Joannis SWOLFS en Adriana Cornelia OLISLAGERS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 33-jarige leeftijd 1760 Baarle Hertog (getuigen: Arnano Nemers en Josephus van Lier.) met Jacoba van LIER, 27 jaar oud (zie 17).
Uit het eerste huwelijk:

   1. Adrianus, gedoopt (RK) 1755 Baarle Hertog, overleden 1755 Baarle Hertog, 327 dagen oud, "Prolis (kind) Josephi van Bommel, bredani".

Uit het tweede huwelijk:

   2. Adrianus, gedoopt (RK) 1761 Baarle Hertog (getuigen: Joannes van Lier en Catharina Leemans loco Janssens), overleden 1800 Baarle Hertog op 39-jarige leeftijd. Adrianus woont enige tijd op de Rijshof in Tilburg en in "den pastorij huyzinge" in Moergestel. Als hij in Tilburg woont leent hij 350 gulden van Pieter Eekelen, schoenmaker in Oosterhout. Hij toont zijn "borgbrief" uitgegeven in 1795 in Baarle Hertog, op 26 februari 1797 in Moergestel. Zijn jongere broer, Johannes Petrus, woont dan al als schoenmaker in Moergestel. Volgens het Rechterlijk Archief van Moergestel (inv. 249 van 1798 en inv. 641 met documenten uit 1797 tot 1801) vertrekt hij "omtrend den thienden en elfden november 1797 sonder domestieqen knegt of dienstmeyd agter te laten of eenige ordere op zaken en goederen gesteld te hebben". Mensen die bij hem in de kost hebben gewoond verzoeken de secretaris van Moergestel zijn eigendommen te beheren. Ook om de schuld uit de Tilburgse tijd te kunnen voldoen worden de bezittingen van Adrianus publiekelijk verkocht. De handgeschreven aankondiging luidt: "Op vrijdag den eerstte juny 1798 zal aan den Raadhuyze te Moergestel publiek worden verkogt veele meubelen huysraad en keuken gereedschappen benevens tavels stoelen koper tin glazen ijzerwerk aardewerk porcelijn schilderijen cieradien prenten vergulde en andere beelden bedden school en tuyn gereedschap erwten boonen en hetgeen verder zal te berde koomen. Men zal precies ten 10 uren beginnen, voor de vercoping van 8 tot 10 uren kan alles worden bezigtigd".
In 1799 schrijft Adrianus de "municipaliteit van Moergestel" dat hij "zeedert de maand september des jaares 1797 een langdurige rijsen heeft moeten doen". Hij vraagt "nu alhier bij mijnen famillie geretourneert zijnde de cooppenningen des verkogte goederen tegen en onder korting zijn (door de secretaris) gemaakte kosten en de nog onverkogte kleederen, boeken en goederen over te geeven". De municipaliteit gelast op 6 september 1800 "met hem of die geenen welke hij overmids zijne krankheid daartoe zal koomen te gelasten, af te reekenen". Ruim een maand later overlijdt Adrianus, ongehuwd, in Baarle Hertog.
   3. Johanna Franciscus (Josina), gedoopt (RK) 1762 Baarle Hertog (getuigen: Joseph van Lier loco Theodora Kuypers en Francisca Theys).
Ondertrouw 1796 Oosterhout, gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd 1796 Oosterhout (RK en Neder Duits Gereformeerd) met Paulus Philippus van den ELSHOUT, geboren Tilburg.
   4. Joannes Franciscus, schoenmaker, gedoopt (RK) 1765 Baarle Hertog (getuigen: Arnold van Hout in plaats van Mattheus Rijnkens en Anne Catharina van Lier), overleden 1826 Hoogstraaten (B) op 61-jarige leeftijd. In het burgerlijke stand register van Hoogstraaten staat op 30 maart 1826 o.a.: "zijn gecompareerd d'heeren Ludovicus Baudart, directeur van het Bedelaers werkhuis en Joannes Petrus Schellekens, geemployeerde, geen bloedverwanten van de overledenen, welke comparanten ons hebben verklaard dat Joannes van Bommel, oud een en zestig jaren, schoenmaker van beroep, geboren en woonagtig te Baarlehertog (de namen zijns ouders alhier onbekend) opgeslotenen; overleden is op gisteren om zes uren s'morgens in opgemelde bedelaers werkhuis".
Een keizerlijk decreet (Napoleon) van 1810 beval: "Al wie zonder bestaansmiddelen is en genoodzaakt is te bedelen, zal zich binnen de 20 dagen bij het bestuur van zijn lokaliteit aanbieden om opgenomen te worden in Hoogstraaten. Wie aan dit bevel niet gehoorzaamt, zal door de marechaussees aangehouden worden en naar het gesticht gevoerd. Alleen de gouverneur kan bevel tot ontslag verlenen".
   5. Johanna Josepha, gedoopt (RK) 1766 Baarle Hertog.
   6. Johannes Petrus, geboren 1768 Baarle Hertog, overleden 1768 Baarle Hertog, 5 dagen oud.
   7. Johannes Petrus (zie 8).

17    Jacoba van LIER, geboren 1733 Baarle Hertog, overleden 1819 Baarle Hertog op 86-jarige leeftijd, dochter van Johannes Adrianus van LIER (zie 34) en Francisca Walterus TEYS (zie 35).
Uit dit huwelijk: 6 kinderen (zie onder 16).

18    Joannes van AARENDONCK.
Kinderen:

   1. Cornelia (zie 9).

19    Adriana van den BROEK.
Kinderen: 1 kind.

20    Jan Cornelis van GIJSEL, molenaar, gedoopt 1738 Diessen, overleden 1813 Diessen op 75-jarige leeftijd. Hij is molenaar op de voorste watermolen. In 1807 kopen hij en de kinderen van zijn overleden zuster Maria de molen van de sekretaris van Diessen voor 150 gulden. Tot dan toe was de molen leenroerig aan de hertog en de Staten geweest. Jan leerde in Poppel lezen en schrijven en in Oirschot timmeren. Zoon van Cornelis Jan van GIJSSEL (zie 40) en Catharina Lambert FIERS (zie 41).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd 1765 Hilvarenbeek met de 23-jarige
21    Johanna SCHEPENS, gedoopt 1741 Hilvarenbeek, dochter van Wouter Hendrik SCHEPENS (zie 42) en Maria Paulus van TRIER (zie 43).
Uit dit huwelijk:

   1. Cornelis (zie 10).
   2. Wouter, gedoopt 1768 Diessen, begraven 1770 Diessen.
   3. Catharina, gedoopt 1771 Diessen, overleden 1839 Beers op 67-jarige leeftijd.
   4. Wouter, gedoopt 1774 Diessen, begraven 1794 Diessen.
   5. Marianne, gedoopt 1775 Diessen, overleden 1807 Diessen op 31-jarige leeftijd.
   6. Maria, gedoopt 1778.
   7. Wilbort, gedoopt 1780 Diessen, begraven 1782 Diessen.


22    Jacobus BOSMANS, molenaar op de achterste molen.
Kinderen:

   1. Maria Catharina (zie 11).

23    Helena Maria van den EIJNDE.
Kinderen: 1 kind.

24    Joannes Janssen van DINTHER, geboren circa 1714 St. Oedenrode, overleden 1776 Boxtel. Laat bij zijn overlijden vrouw en kinderen na. Zoon van Jan van DINTHER (zie 48) en NN (zie 49).
Gehuwd voor de kerk 1742 Boxtel met
25    Hendrica Joannes van der AA, geboren circa 1719 Gemonde, overleden 1779 Boxtel. De weduwe Jan van Dinther, laat kind na. Huwelijk is op dezelfde dag in RK kerk en in NH kerk genoteerd. Getuigen bij huwelijk in RK kerk: Wilhelmus van Dinter en Adriana Suys. Trouwboek: Jan van Dinther jongeman geboortig tot St. Oedenrode dog woonagtig tot Boxtel out zijnde 28 jaren met consent van dezelfs moeder zulk getuigende Willem van Dinther en Jenneke van Dinther zijnde des Bruideg.: broeder en zuster met Hendrien van der Aa jonge dogter geboortig van Gemonden dog mede woonagtig tot Boxtel out zijnde 23 jaren zonder ouders.
Uit dit huwelijk:

   1. Joannes, gedoopt (RK) 1743 Boxtel (getuigen: Wilhelmus van der Aa en Wilhelmina van Dinther). Den 1 Mey is een kind begraven dat verdroncken was van Jan van Dinther, genaamd Jan. Begraven 1747 Boxtel.
   2. Helena, gedoopt (RK) 1746 Boxtel (getuigen: Wilhelmus van Dinther en Maria van den Hurck).
   3. Joannes, gedoopt (RK) 1748 Boxtel (getuigen: Wilhelmus van der Aa en Wilhelmina van Dinter), overleden 1761 Boxtel op 12-jarige leeftijd.
   4. Joanna, gedoopt (RK) 1751 Boxtel (getuigen: Joannes van Nistelroy en Joanna van der Ven).
   5. Maria van DINTER, gedoopt (RK) 1753 Boxtel.
   6. Johannes van DINTER (zie 12).
   7. Mike, overleden 1753 Boxtel. Geen bewijs dat het kind van dit echtpaar is, enige gegeven: den 30 ste Juli is het kint begraven van Jan van Dinther genaamd Mike.


Generatie VI


32    Adrianus van BOMMEL, meester schoenmaker, gedoopt (RK kerk Brugstraat) 1698 Breda (getuigen: Michael Adriaansen en Cornelia Joosten), overleden voor 1748, zoon van Reynier van BOMMEL (zie 64) en Johanna (Jenneke) ADRIAENSE (zie 65).
Gehuwd voor de kerk (1) op 21-jarige leeftijd 1719 Breda (RK kerk Waterstraat) (getuigen: Joanna Stoops en Anna Santbergh.) met Maria Cornelia JANSEN (zie 33). Het huwelijk wordt ook genoemd in het trouwregister van Grote Kerk (NH) op zelfde datum.
Adrianus is borger van Breda. Adriaan en zijn broer Christiaan verkopen op 2 januari 1742 voor 285 gulden een huyshen gelegen aan de Westzijde van het Ginnekenseynde in Breda. De vader van de verkopers, Reynier, is daer inne op den 23 December 1699 gevest (Breda R 592 fol. 2).
Gehuwd voor de kerk (2) op 29-jarige leeftijd 1727 Breda (RK kerk Waterstraat) (getuigen: Joanna Stoops en Magdalena Rinckx.) met Isabella van ACKERE, overleden 1774 Breda. Het huwelijk is ook genoteerd in het trouwregister van Grote kerk (NH) op de datum 26-11-1727, de bruidegom is hier genoemd als Adriaan van Bommel, weduwnaar van Maria Jansen en de bruid als Bello van Akker, weduwe van wijlen Gerrit Havebroek, wonende op de Ginnekensestraat.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Cornelis Franciscus, geboren Breda, gedoopt (RK kerk Waterstraat) 1719 Breda (getuigen: Ryniro van Bommel en Catharina Jansen), overleden 1725 Breda op 5-jarige leeftijd.
   2. Reinirus, gedoopt (RK kerk Brugstraat) 1722 Breda (getuigen: Magdalena Leyblom, loco Michaelis Jansen en Elisabetha Vrints), overleden 1724 Breda op 1-jarige leeftijd.
   3. Cornelis Franciscus, gedoopt (RK kerk Waterstraat) 1725 Breda (getuigen: Joanna van Son en Helena Jansen).
   4. Josephus (zie 16).

Uit het tweede huwelijk:

   5. Johanna Margarita, gedoopt (RK kerk Waterstraat) 1728 Breda (getuigen: Dilis van Ackeren en Margarita Janssens).
   6. Johanna Catharina, gedoopt (RK kerk Waterstraat) 1730 Breda (getuigen: Christianus van Bommel en Jolina van Ackere), overleden 1736 Breda op 6-jarige leeftijd.
   7. Thomas, gedoopt (RK kerk Waterstraat) 1733 Breda (getuigen: Theodora Jansen en Cornelia Sol).

33    Maria Cornelia JANSEN, geboren Baal, overleden 1727 Breda. Het huwelijk wordt ook genoemd in het trouwregister van Grote Kerk (NH) op zelfde datum.
Adrianus is borger van Breda. Adriaan en zijn broer Christiaan verkopen op 2 januari 1742 voor 285 gulden een huyshen gelegen aan de Westzijde van het Ginnekenseynde in Breda. De vader van de verkopers, Reynier, is daer inne op den 23 December 1699 gevest (Breda R 592 fol. 2).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder 32).

34    Johannes Adrianus van LIER.
Kinderen:

   1. Jacoba (zie 17).

35    Francisca Walterus TEYS, geboren Etten.
Kinderen: 1 kind.

40    Cornelis Jan van GIJSSEL, molenaar en timmerman, gedoopt 1696 Diessen, overleden 1750 Diessen op 53-jarige leeftijd. De voorste watermolen, waarvan zijn vader, Jan Huyben, molenaar was, stond te Diessen op de Gijzel. Hier ligt de verklaring voor de naamsverandering van Huyben in van Gijssel.
Cornelis is molenaar op de "voorste watermoolen met eenen slagmoolen staande op 't klijn Rivierke daar men swinters vanden 1ste october tot den 16den maart toe gemaalen word". In 1746 passeerde het leger der "Hooge Geallieerdens". Cornelis leed van alle Diessenaren de grootste schade (aan hooi, granen, hout en veldgewassen). Zoon van Jan Wilborts Huyben RIJCKEN (zie 80) en Maria Cornelia van DIESSEN (zie 81).
Gehuwd (1) op 37-jarige leeftijd 1733 Diessen met Catharina Lambert FIERS, 37 jaar oud (zie 41).
Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd 1749 Diessen met Cornelia Jan GEERTS, begraven 1779 Diessen.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Maria Cornelis van GIJSEL, gedoopt 1734 Diessen, begraven 1787 Diessen.
   2. Jan Cornelis van GIJSEL (zie 20).

Uit het tweede huwelijk:

   3. Cornelis van GIJSEL, gedoopt 1750 Diessen, begraven 1766 Diessen.

41    Catharina Lambert FIERS, gedoopt 1695 Hilvarenbeek, overleden 1748 Diessen op 53-jarige leeftijd, dochter van Lambert Aert FIERS (zie 82) en Erke Jan MESSEMAECKER (zie 83).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder 40).

42    Wouter Hendrik SCHEPENS.
Gehuwd met
43    Maria Paulus van TRIER.
Uit dit huwelijk:

   1. Johanna (zie 21).


48    Jan van DINTHER.
Gehuwd met
49    NN.
Uit dit huwelijk:

   1. Joannes Janssen (zie 24).
   2. Willem, geboren circa 1730 St. Oedenrode, begraven 1763 Boxtel.
Gehuwd 1760 Boxtel (getuigen: Joanna Joannis Verhagen en Catharina Joannis Hurckmans.) met Emerentiana Hendrica van OIRSCHOT, geboren circa 1733.
   3. Jenneke.


Generatie VII


64    Reynier van BOMMEL, geboren 1673 Cleyn Dongen (getuigen: Adriaan Ariens en Hendrixen van Aerden), overleden 1734 Breda op 61-jarige leeftijd, zoon van Jan Reynen (de oude) van BOMMEL (zie 128) en Adriana Arien PETERS (zie 129).
Gehuwd (1) voor 1696 met Johanna (Jenneke) ADRIAENSE (zie 65). Reynier woont in 't Zwaantje, (westzijde) Ginnekenseind, Breda; nu Ginnekesestraat 78. (De bebouwing buiten de ommuurde stad en buiten de in de 14de eeuw gebouwde "Eindpoort" wordt in 1499 voor het eerst aangeduid als Ginnekenseynd, de huidige Ginnekenstraat. Het Ginnekenseind was door een hek van het platteland gescheiden. In 1531-1535 wordt Breda door nieuwe wallen omringd en het Ginnekenseind gescheiden in een deel binnen en een deel buiten de wallen. Spoedig wordt de naam Ginnekenseind gereserveerd voor het deel binnen de wallen).
In 1699 verklaart ene Reynier van Bommel 200 gulden schuldig te zijn aan Cathalijn Janssen Crijnen van Oerssel (Breda N 349 fol. 327). Op 18 october 1706 wordt het verzoek van Reynier om als poorter van Breda te worden ingeschreven, ingewilligd. Hij krijgt door het kopen van het poortersrecht gelijke rechten als zijn medeburgers met name kan hij lid worden van een ambachtsgilde. De tekst uit het poortersboek luidt: "Reynier van Bommel geboortich van Cleyn Donghen in de Baronie van Breda, is poorter geworden. Heeft eed gedaen ende de gerechticheyt daertoe staende betaelt. Ende is voor hem borge gebleven Cornelis Schernels borger ende brootmaeker".
Er is nog geen volledig bewijs dat het deze Reynier is die trouwt met Jenneke Adriaanse. Er zijn namelijk nog twee andere Reynier van Bommels in deze tijd. Een is "karrelayer".
Op 16 september 1720 maken Reynier en Jenneke hun testament (Breda N 600 fol 81), ongeveer 3 weken voor de dood van Jenneke. Jenneke is dan "sieckelijck en te bedde leggende". Er staat o.a. "op te voeden ende groot te brengen henne minderjarige soone Christiaen ende deselve te onderhouden in cost ende te betalen ssodanige somme van zestigh guldens als sij testateuren aen hennen andere soone Adriaen ten huwelijck tredende gegeven hebben". Adriaen is inderdaad al in 1719 getrouwd. Het lijkt dus dat de andere minderjarige zonen, Johannes en Cornelis, al overleden zijn. De akte is ondertekend met het merkteken van Reynier en Jenneke, die beide verklaren niet te kunnen schrijven.
Gehuwd voor de kerk (2) op 48-jarige leeftijd 1721 Breda (RK) met Cornelia van LIMP, overleden 1734 Breda. Gehuwd in RK kerk Waterstraat. Het huwelijk wordt ook genoemd in trouwregisters van Grote Kerk (NH) op 26 october 1721. Als bruidegom wordt genoemd Reinier van Bommel, weduwnaar, en als bruid Cornelia van Limpt, wonende op de Ginnekesestraat, weduwe van Pieter Monde.
Uit het eerste huwelijk:

   1. Cornelis, gedoopt (RK) 1695 Breda (getuigen: Wilhelmus van Bommel en Cornelia Joosten), overleden voor 1709. Moeder is niet vermeld, er staat: matris oblitus fum (betekent waarschijnlijk: moeder wordt niet bekend gemaakt).
   2. Christina, gedoopt (RK) 1696 Breda (getuigen: Rheinier van Bommel en Cornelia Willemsen), overleden 1696 Breda, 7 dagen oud.
   3. Adrianus (zie 32).
   4. Elisabeth, gedoopt (RK kerk Brugstraat) 1699 Breda (getuigen: Reinier van Bommel en Elisabeth Cornelis Verbrugge).
   5. Cornelia, gedoopt (RK kerk Brugstraat) 1701 Breda (getuigen: Christianus den Bogeerd en Veliana van Boxtel).
   6. Cristina, gedoopt (RK kerk Brugstraat) 1702 Breda (getuigen: Gualderis Machielsen en Petronella Willemsen, absentes Elisabetha Eskens).
   7. Christianus, soldaat en meester schoenmaker, geboren Breda, gedoopt (RK kerk Brugstraat) 1704 Breda (getuigen: Adrianus Jansen en Catharina Jansen, absentes Simonetta Borgman Salee).
Gehuwd voor de kerk (1) op 20-jarige leeftijd 1724 Breda (RK kerk Waterstraat) (getuigen: Joanna Stoops en Maria van Diessen.) met Anna Margarita HOMMEULEN, overleden 1740 Breda. De achternaam van Anna Margarita wordt ook wel geschreven als: Hommel, Heumel, Omeul, Homolla en Hommele. Het huwelijk wordt ook genoemd in het trouwregister van de Grote Kerk (NH) op dezelfde datum.
Christianus is borger van Breda. In 1744 (akte Breda N744 fol. 46) koopt hij alle goederen van het echtpaar Nicolaes Stoops en Adriaentje Frans Adriaense. Christiaen staat dan vermeld als "soldaat onder het Regiment van den Heere Generaal Dibbitz althans garnisoen houdende tot Maastrigt".
Gehuwd voor de kerk (2) op 36-jarige leeftijd 1741 Breda (RK) met Maria Catharina DELGOTTAL, overleden 1758 Breda. Maria Catharina's achternaam wordt ook wel geschreven als: Gottal en Delgodal. Huwelijksgetuigen in de RK kerk Waterstraat zijn: Joanna de Jong en Adriana Hoffen. Vier echtparen trouwen op dezelfde dag met dezelfde getuigen. Het huwelijk wordt ook genoemd in de Grote Kerk (NH) op de datum 10-02-1741: de bruidegom als Christiaan van Bommel weduwnaar en de bruid als Maria Catharina Gottal, weduwe van Quirijn Smolders. Maria Catharina heeft een zoon uit haar eerste huwelijk.
   8. Theodora, gedoopt (RK kerk Brugstraat) 1706 Breda (getuigen: Cornelis Jan Vas (?) en Adriana Cortiaans van Bosch, absentes Nanine Sinonetta Borgion Salee).
   9. Johannes, gedoopt (RK kerk Brugstraat) 1708 Breda (getuigen: Johannes van Bommel en Cornelia Willemsen, loco Maria van Bavel). Vermoedelijk voor 1720 overleden.
   10. Cornelis, gedoopt (RK kerk Waterstraat) 1709 Breda (getuigen: Rynero van Bommel en Cornelia van Bommel). Als moeder van Cornelis wordt genoemd: Maria Adriaense, maar dit moet een vergissing zijn want 2 jaar later wordt Elisabeth geboren met als vernoemde moeder weer Johanna. Cornelis overlijdt vermoedelijk voor 1720.
   11. Elisabeth, gedoopt (RK kerk Waterstraat) 1711 Breda (getuigen: Guilielma Hoofse en Cornelia Jans van Bommel).

65    Johanna (Jenneke) ADRIAENSE, overleden 1720 Breda. Bij geboorte van haar zoon Christianus wordt ze genoemd Johanna Adriaens Michielsen. Ze wordt ook genoemd Jenneke Adriaenssen Cornette. Reynier woont in 't Zwaantje, (westzijde) Ginnekenseind, Breda; nu Ginnekesestraat 78. (De bebouwing buiten de ommuurde stad en buiten de in de 14de eeuw gebouwde "Eindpoort" wordt in 1499 voor het eerst aangeduid als Ginnekenseynd, de huidige Ginnekenstraat. Het Ginnekenseind was door een hek van het platteland gescheiden. In 1531-1535 wordt Breda door nieuwe wallen omringd en het Ginnekenseind gescheiden in een deel binnen en een deel buiten de wallen. Spoedig wordt de naam Ginnekenseind gereserveerd voor het deel binnen de wallen).
In 1699 verklaart ene Reynier van Bommel 200 gulden schuldig te zijn aan Cathalijn Janssen Crijnen van Oerssel (Breda N 349 fol. 327). Op 18 october 1706 wordt het verzoek van Reynier om als poorter van Breda te worden ingeschreven, ingewilligd. Hij krijgt door het kopen van het poortersrecht gelijke rechten als zijn medeburgers met name kan hij lid worden van een ambachtsgilde. De tekst uit het poortersboek luidt: "Reynier van Bommel geboortich van Cleyn Donghen in de Baronie van Breda, is poorter geworden. Heeft eed gedaen ende de gerechticheyt daertoe staende betaelt. Ende is voor hem borge gebleven Cornelis Schernels borger ende brootmaeker".
Er is nog geen volledig bewijs dat het deze Reynier is die trouwt met Jenneke Adriaanse. Er zijn namelijk nog twee andere Reynier van Bommels in deze tijd. Een is "karrelayer".
Op 16 september 1720 maken Reynier en Jenneke hun testament (Breda N 600 fol 81), ongeveer 3 weken voor de dood van Jenneke. Jenneke is dan "sieckelijck en te bedde leggende". Er staat o.a. "op te voeden ende groot te brengen henne minderjarige soone Christiaen ende deselve te onderhouden in cost ende te betalen ssodanige somme van zestigh guldens als sij testateuren aen hennen andere soone Adriaen ten huwelijck tredende gegeven hebben". Adriaen is inderdaad al in 1719 getrouwd. Het lijkt dus dat de andere minderjarige zonen, Johannes en Cornelis, al overleden zijn. De akte is ondertekend met het merkteken van Reynier en Jenneke, die beide verklaren niet te kunnen schrijven.
Uit dit huwelijk: 11 kinderen (zie onder 64).

80    Jan Wilborts Huyben RIJCKEN, molenaar, geboren circa 1655, overleden 1711 Diessen. Molenaar op de voorste watermolen te Diessen. Zoon van Wilbort Huybrechts RIJCKEN (zie 160) en Jenneken Wouter ADRIAENS (zie 161).
Gehuwd met
81    Maria Cornelia van DIESSEN, gedoopt 1663 Hilvarenbeek, begraven 1731 Diessen, dochter van Cornelis Hendrick Cornelis van DIESSEN (zie 162) en Griettjen Anthonis MOONEN (zie 163).
Uit dit huwelijk:

   1. Margriet Jan HUYBEN, gedoopt 1690 Diessen, overleden 1711 Diessen op 21-jarige leeftijd.
   2. Jenneken Janssen van GIJSSEL, gedoopt 1692 Diessen.
   3. Wilbort Jan van GIJSSEL, borgemeester van Diessen, geboren 1694 Diessen, begraven 1735 Diessen.
   4. Cornelis Jan van GIJSSEL (zie 40).
   5. Niclaes van GIJSSEL, gedoopt 1698 Diessen, overleden 1746 Diessen op 47-jarige leeftijd.
   6. Huijbert van GIJSSEL, gedoopt 1703. Jong gestorven.


82    Lambert Aert FIERS.
Gehuwd met
83    Erke Jan MESSEMAECKER.
Uit dit huwelijk:

   1. Catharina Lambert (zie 41).


Generatie VIII


128    Jan Reynen (de oude) van BOMMEL, schipper en coopman, geboren 1636 Dongen (getuigen: Peter Cornelissen en Geertruy Symens), overleden voor 1700, zoon van Reynier Janssen van BOMMEL (zie 256) en Jenneke Anthonis DIRCXSEN (zie 257).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd 1669 Oosterhout met
129    Adriana Arien PETERS. Nederduits Gereformeerde Kerk: " ondertrouw Jan Reynen van Bommel jonge man woonende op Kleyn Dongen met Adriaentje Adriaen Peters jonge dochter woonende aen den Heyken onder Oosterhout. Bij ons getrouwt den 26ste Mey 1669".
In een acte van het Rechterlijk Archief te Dongen (109 fol. 14 dd. 30-1-1674) worden Jan Reyniers de oude en Jan Reyniers de jonge genoemd als zonen van Jenneken Anthonis Dircken en wijlen Reynier Janssen van Bommel.
In Dongen wordt op 7 december 1695 een Jan Reynier van Bommel begraven.
Uit dit huwelijk:

   1. Maria (Marijke), geboren 1670 Dongen.
Ondertrouw 1705 Dongen met Laureys Adriaan OOMEN, geboren Oosterhout. Laureys is weduwnaar als hij met Maria van Bommel trouwt.
   2. Reynier (zie 64).
   3. Adriaen, geboren 1678 Dongen (getuigen: Dirk Reyniers en Maria Adriaanse).
   4. Anthony, overleden voor 1700.


160    Wilbort Huybrechts RIJCKEN, molenaar, gedoopt 1613 Diessen, overleden 1679 Diessen op 65-jarige leeftijd. Hij erfde de helft van de "vorsten watermolen tot Baeschot" te Diessen van zijn vader. De andere helft kocht hij in 1650 uit de erfenis van zijn broer Peter. Van 1644 tot 1647 is Wilbort met zijn broer Peter pachter van "den eijsbeecksen molen te Hilvarenbeek omtrent den Vrijthoff bij het Spulle". De watermolens hadden behalve te Diessen ook in Westelbeers en Hilvarenbeek klanten totdat "Plakaten" van 1649 en 1654 het malen van meel uit andere dorpen die zelf een molen hadden, verboden. Zoon van Huybrecht Rijckhalt HUYBRECHTS (zie 320) en Anneken Loenis WILBORTS (zie 321).
Gehuwd met
161    Jenneken Wouter ADRIAENS, geboren Oerle, overleden 1679 Diessen.
Uit dit huwelijk:

   1. Huybrecht Wilborts (van Gijssel), borgemeester van Diessen en timmerman, geboren 1639 Hilvarenbeek, begraven 1703 Diessen. Als timmerman repareerde hij in 1681 en 1683 de toren van Hilvarenbeek.
   2. Anneken, gedoopt 1644 Hilvarenbeek, overleden 1644 Hilvarenbeek.
   3. Wouter, gedoopt 1648 Diessen. Jong gestorven.
   4. Adriaen, gedoopt 1651 Diessen. Jong overleden.
   5. Jan Wilborts Huyben (zie 80).


162    Cornelis Hendrick Cornelis van DIESSEN.
Gehuwd met
163    Griettjen Anthonis MOONEN.
Uit dit huwelijk:

   1. Maria Cornelia (zie 81).


Generatie IX


256    Reynier Janssen van BOMMEL, geboren Roeyen (waarschijnlijk in gemeente Maasdriel in de Bommelerwaard), overleden voor 1666, zoon van Jan van BOMMEL (zie 512) en NN (zie 513).
Gehuwd voor de kerk 1631 Dongen met
257    Jenneke Anthonis DIRCXSEN, dochter van Anthonis DIRCXSEN (zie 514) en Dierck TEUNISSEN (zie 515). In het pastoorsboek van Dongen staat: "Den 13 julius sijn getrout voor de heer Thomas cappelaen van Loon Reynier Janssen van Roey met Jenneke (onleesbaar) getuigen Anthonis Diercksen ende Anthonis Johan Stael van de Duessen". Jenneke is eerder gehuwd geweest met Jacob Peeter Cornelis de Haen en heeft uit dit huwelijk twee kinderen: Peeter Jacob Peeter de Haen en Jacobmijna de Haen.
Uit een koopacte van 1699 (s'Gravenmoer R 39 fol. 122), waarin de Erven Reynier van Bommel een rol spelen, blijkt dat zoon Jan Reynen en dochter Elisabeth al dood te zijn. De overige kinderen verkopen een stuk grond aan hun aangetrouwde neef, Mighiel Fijnenbuyck (de grond heet "Janneken Reynen halve veertel" naar de oorspronkelijke eigenaresse, de vrouw van Reynier). De tekst luidt:
"Compareerde voor officier en heemraden van 's Gravenmoer in propre persoone Anthony, Jan en Dirck, gebroederen, soonen van Reynier Janssen van Bommel verweckt bij Jenneken Anthonis haere moeder ieder voor 1/5 part, de drie kinderen van Jan Reyniers van Bommel haeren broeder saliger geweest, met name Maria en Reynier haer fort en sterck maeckende voor haeren absenten broeder Adriaen, mede voor 1/5 part Item Reynier Christiaenssen, daer moeder off was, Elisabeth Reyniers van Bommel mede voor het laetste 1/5 part Ende gaven over met eender vrije geste, so reght is, aen ende ten behoeve van Heer Mighiel Fijnenbuyck, de helft van een langhe veertel lants, onbedeelt met de kinderen Jan Emmen inde Groenstraat, gelegen alhier 's Gravenmoer aende Wielstraet, vrij van alles, uytgenomen schouw en nabuerenreghten daertoe van outs gestaen hebbende, gelovende de voornoemde transportanten, dit getransporteerde, tesullen vrijen ende waeren voor alle commer calange ende naermaninghe, die moghten comen terijsen, ende sulx een voor al, op verbant van haer persoon en goederen hebbende en vercrijgende, So dat den voornoemde Fijnenbuyck in dit getransporteerde gegoet ende geerft is met vonnis ende met reght, naerde wetten en reghten van den lande, Actum desen 24 januari 1699 ten overstaan van den heer Harmanus van Veen, Stadthouder Adriaen Moleschot en Roeloff Rochus Rutten Heemraden
Vercoopers en cooper, verclaeren desen Coop tewesen een hondert car gulden contant gelt, die deselve Vercoopers bekende van den Cooper ontvangen te hebben.".
Uit dit huwelijk:

   1. Elisabeth, geboren 1632 Dongen (getuigen: Jan Peters van Beeck en Metken Peter Tecuen), overleden circa 1672.
Gehuwd met Corstiaan Janssen van BOCXSEL, 21 April 1672 krijgt Corstiaan van Bocxtel 100 Rijnsgulden van Jenneke Anthonis Dircx, de moeder van zijn overleden vrouw, als voorschot van de erfenis. Voor deze 100 Rijnsgulden worden de 2 jongste kinderen, Reynier en Jenneke, "aenbesteet voor den tijt van drije volle jaeren aende Huybrecht Geerit Anthonis ende Dingna Claessen" om "in cost ende dranck sieck ende gesond te onderhouden ende deselve te reyse stieren ende heffende als christenen kijnderen" (Dongen R 109 fol. 3).
   2. NN, geboren voor 1634, begraven 1633 Dongen.
   3. Antonie (Theunis), schippersgast (bij zijn huwelijk), outschoenmaker, geboren 1634 Dongen (getuigen: Maria, vrouw van Jan Teeuwen), overleden 1707 Dordrecht op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd 1661 Dordrecht (Neder Duits Hervormd) met Janneken MICHIELS, geboren Wilmstad. Antonie wordt in 1667 poorter van Dordrecht. In 1684 koopt hij "een huis met erve en toebehoren staende ende gelegen agter in de Dulhuysstraet. Hij betaalt drie hondert ende dertig gulden contant" (Dordrecht 9.848). Theunis is dan "outschoenmaker" (schoenlapper). Janneke en Theunis wonen in de Dolhuysstraat. Theunis lijkt nogal een vechtersbaas te zijn. Bij twee gelegenheden worden getuigenverklaringen over ruzies afgelegd voor een notaris. Uit de verklaring van 31 mei 1699: "Cornelia vande Wercken verclaert gesien te hebben dat de voernoemde Theunis een bloot mes in de hant hadde en dat hij nae den requirant (degene die aanklaagt) liep dog dat hij van sijn vrou vastgehouden werd en ondertusschende requirant en sijn vrou in haar huys weken ende de deur toesloten" (Dordrecht, archief 20, inv. 128/556)
Janneke hertrouwt na de dood van Theunis op 16 januari 1708 in Dordrecht met Willem van de Graeff.
14-03-1672 en 28-09-1678 sterven kinderen van Antonie (namen zijn niet gegeven).
   4. NN, geboren voor 1635, begraven 1634 Dongen.
   5. Jan Reynen (de oude) (zie 128).
   6. NN, geboren voor 1645, begraven 1645 Dongen.
   7. Jan (de jonge), geboren 1645 Dongen. Uit een notaris akte (Breda N 483 fol. 10 dd. 26 juni 1687) blijkt dat Jan Reynierse van Bommel, schipper, woonende tot Oosterhout, schuld van 140 gulden bekend aan een schepen van Breda. Dirck van Bommel, marktschipper dese stadt Breda op 's Gravenhage, staat borg voor deze schuld. Ene Jan Reynier van Bommel wordt in 1698 poorter van Geertruidenberg, hij komt van Oosterhout. Ene Jan van Bommel overlijdt op 11-2-1726 in Geertruidenberg.
Uit een acte van 25 october 1701 (Breda N 480 fol. 254) betreffende de nalatenschap van zijn broer Dirck, blijkt Jan Reynierse van Bommel nog te leven. Hij is dan schipper en coopman en woont in Oisterhout. In dezelfde akte wordt ook Reynier Janssen van Bommel (schippersknecht) genoemd. Samen maken zij zich "fort ende sterck" voor Maria Janssen van Bommel en voor Theunis Reyniersse van Bommel wonende tot Dortreght.
In 1727 (Breda N 725 fol. 96) geeft Johan Reynierssen van Bommel procuratie aan Johan Baanners, sijne schoonsoon.
In Oosterhout overlijdt in augustus 1732 een Jan van Bommel.
Gehuwd (1) 1672 Oosterhout met Henrica Aert VINGERHOETS. Nederduits Gereformeerde Gemeente: "ondertrouwt den 14 Januari 1672 Jan Reynen van Bommel jonge man van Cleyn Dongen met Hendrica Aert Vingerhoets jonge dochter van Oosterhout, 31 januari 1672 bij ons getrouwt".
Gehuwd (2) 1678 Oosterhout met Elisabeth ANTONISSEN. In het Schepentrouwboek van Oosterhout staat: "Jan Reynen van Bommel weduwnaar van zaliger Hendricka Aert Vingerhoets geboren tot Cleyn Dongen ende woonachtigh tot Oisterhout ende Lysebeth Anthonissen jonge dochter geboren en woonachtigh tot Oosterhout ... (stukje weggelaten) inden echtenstaet te laeten bevestigen. Trouwacte 31 december 1678".
   8. Dirck, marktschipper van Breda op Delft en 's Gravenhage en (in 1689) oudsman van het schippersgilde, overleden 1700 Breda.
Ondertrouw (1) 1679 den Haag met Anna van DAELEN. Anna is bij haar huwelijk met Dirck weduwe van Karel Kockette. 24 Januari 1682 wordt Dirck poorter van Breda. 2 Februari van hetzelfde jaar huurt hij "het huys, pleyne, achterhuys ende erve van Elisabeth van Eyllen voor een jaerlijxe somme van een hondert dertich guldens. Hij sal niet mogen verkoopen eenige koussen ofte andere wolle waren noch soodanige waren gelijck Margarita van Eyllen in de huysinge de Klock nu vercoopt". In een akte van 12 augustus 1686 (Breda N 298 fol. 197) maken Dirck en Anna van Daelen hun testament. "Haere man sal gehouden wesen, te blijven alimenteren, opvoeden en groot te brengen den testatrice drije voor-dochteren, bij haer in voorgaende huwelijck verweckt door Carel van der Crepiette". Samen verplichten ze zich hetzelfde te doen voor "hentsamen dochterken genaemt Jacobmina".
Gehuwd (2) voor 1692 met Catharina VERDUYST. Het echtpaar koopt op 16-12-1691 een huis aan de Noordzijde van de Markt in Breda (Breda R 548 fol. 143).
Uit een akte van 20 mei 1695 (Breda N 338 fol. 137) blijkt dat Catharina Verduyst overleden is. De akte betreft de inventaris die Dirck heeft opgemaakt van de eigendommen van Catharina terwille van 3 kinderen uit een vorig huwelijk van Catharina (nl. Hendrick, Joris en Agata Westhoven). De laatste 2 kinderen zijn minderjarig en worden niet door Dirck maar door een aangestelde voogd vertegenwoordigd (Wilhelmus Erp oud schepen van Breda).
Gehuwd (3) 1697 Breda met Catharina Janssen CUYPERS. In het trouwboek van de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Oosterhout lezen we: "ondertrouwt tot Breda op 2 november 1697 Dirck van Bommel weduwnaar ende Catharina Kuypers weduwe van Cornelis Janssen bijde woonende tot Breda, attestatie om tot Breda te trouwen 17 november 1697"
Dirck maakt samen met Catharina Janssen Cuypers op 9 september 1698 een testament (Breda N477 fol. 163) waarin o.a. staat: "te legateren aen Jacobmijntien sijne testateurs doghter verweckt aen Anna van Daelen de somme van vijffenzeventigh guldens" en verderop staat "te legateren aen Rijnier ende Adrianus van Bommel ende aen Mighiel ende Anthony van Bommel sijne neven alle de wolle ... te sijne lijve ende rugge gehadt heeft".
Op 18 januari 1701 (Breda N 317 fol. 6) verkoopt Catharina Janssen Cuypers, weduwe van Dirck van Bommel, zijn schip (aan wie en voor hoeveel is niet te lezen).


320    Huybrecht Rijckhalt HUYBRECHTS, molenaar, geboren circa 1580, overleden 1624 Diessen. In 1617 koopt hij zijn broers Pauwels en Andries uit de winterwatermolen, zodat deze volledig zijn eigendom is. Zoon van Rijcalt Huybrechts Jan HUYBEN (zie 640) en Margriet Andries SWEENS (zie 641).
Gehuwd met
321    Anneken Loenis WILBORTS, overleden 1638 Diessen, dochter van Loenis WILBORTS (zie 642) en Marie Dierck AERTS van OIRSCHOT (zie 643).
Uit dit huwelijk:

   1. Richaelt RIJCKEN, gedoopt 1605 Diessen.
   2. Margriet Huybrechts RIJCKEN, gedoopt 1607 Diessen.
   3. Peter Huybrechts RIJCKEN, Molenaar, gedoopt 1608 Diessen, overleden circa 1648. Volgde zijn vader op als molenaar.
   4. Jan Huybrechts RIJCKEN, gedoopt 1609 Diessen, overleden 1639 Diessen op 30-jarige leeftijd.
   5. Wilbort Huybrechts RIJCKEN (zie 160).
   6. Aert Huybrechts RIJCKEN, gedoopt 1617 Diessen, overleden 1684 Diessen op 67-jarige leeftijd.
   7. Rijck Huybrechts RIJCKEN, borgemeester van Diessen, gedoopt 1619 Diessen, overleden na 1673 Diessen.
   8. Maeijken Huybrechts RIJCKEN, gedoopt 1623 Diessen, begraven 1703 Diessen.


Generatie X


512    Jan van BOMMEL, geboren 1570-1590.
Gehuwd met
513    NN.
Uit dit huwelijk:

   1. Reynier Janssen (zie 256).
   2. Thomas Janssen, heemraad van 's Gravenmoer (in 1646), geboren Roeyen (waarschijnlijk gemeente Maasdriel in de Bommelerwaard), overleden 1670 's Gravenmoer.
Gehuwd voor de kerk 1630 Dongen met Geertrui Sijmens BOL, geboren 's Gravenmoer, dochter van Sijmen Peeter Gerritsen BOL en Lijske Vassen VERMEULEN. Geertrui Bol wordt ook genoemd Geertrui (of Geeriken) Simons. Zij leeft in elk geval nog in 1677.
In het pastoorsboek van Dongen staat: "ondertrou voor mij pastoor den 22 Juni 1630 Thomas Jansen van Roeyen met Geriken Sijmons van 's Gravenmoer getuigen Rijnart Jansen ende Cornelis Jacobs
den 23 een gebodt tweede gebot 29 het derde gebot den 2 juli geen belet verstaan". "Den 7 July getrout voor mij pastoor Joannes vanden Bos, Thomas Janssen van Roey met Geeriken Symons van Schravenmoer getuygen Reynier Janssen van Rooy ende Anthoni Dirckssen".
De namen van Bommel worden niet genoemd. Uit andere bronnen is duidelijk dat het om van Bommel gaat. Belangrijk is dat uit de manier waarop de tekst is geschreven blijkt dat Thomas en Reynier uit de plaats Roey of Roeyen komen.
Thomas koopt en verkoopt veel grond en huizen. Enkele voorbeelden:
In 1640 koopt hij een woonstede met huis, hof, zaai en weiland (1 morgen 2 hond groot). Hij bewoont en gebruikt het zelf. In het rampjaar 1672 gaat het huis (toen bewoond door zijn weduwe Geertruy Sijmens Bol) in vlammen op door brandstichting door de Fransen. Het perceel, met steenhoop van het afgebrande huis, viel bij de deling van de goederen van het echtpaar van Bommel/Bol in 1680 toe aan hun zoon Willem, notaris in Breda.
In 1654 verkoopt Cornelis Vas Jansen Vermeulen een perceel genaamd "tegen de drie paelen" (1 morgen 1 1/2 hond groot) aan zijn behuwde neef Thomas Jansen van Bommel voor 750 gulden.
Sijmen Peetersen Bol verkoopt aan zijn schoonzoon, Thomas Janssen van Bommel land (1 morgen 3/4 hond) voor 644 gulden.
In 1654 erft de vrouw van Thomas 1/4 part van een woonstede met huis (met 2 schouwen en eigen bakoven), hof en erf. Thomas koopt terstond ook de andere delen en in 1659 tevens het land erachter. Het totaal van de koopsommen is 986 gulden. Hij verhuurt het huis. Bij de deling van 1680 wordt het toebedeeld aan de 3 kinderen van hun overleden dochter Anneken.
In 1658 koopt Thomas een huis met twee schouwen, hof, wei en zaailand (1 morgen 1 1/2 hond). Dit huis ontkomt als een der weinigen aan de straat aan de brandstichting door de Fransen in 1672. Bij de verdeling van de bezittingen van het echtpaar van Bommel/Bol in 1680 komt het toe aan dochter Cathelijn. Op de plaats van dit huis staat nu "Het Wapen van 's Gravenmoer", Hoofdstraat 75.
In 1660 komt 2 morgen land in Waalwijk (van de bij de aanleg van de Bergse Maas verdwenen hofstede Gansoyen) in handen van Thomas. (Ons Voorgeslacht no. 475 1996).
De boedel van Thomas Janssen bevat vaste en onroerende goederen gelegen onder 's Gravenmoer, Capel in de Langstraat, en Roosendaal.
   3. Willem Janssen, schepen van Dongen, overleden 1692-1694.
Gehuwd met Elisabeth Peeter Laureys (Leske) MEERMANS. In 1662 koopt Willem Janssen een "vervallen hoffstede genaemt de verbrande stede" gelegen in Dongen achter de kerk (Dongen R 106 fol. 34). Uit een akte van 1686 blijkt dat Willem Janssen uit Dongen een contract voor 9 jaar is aangegaan met de molenaar van Dongen, Jacob Cornelissen (Breda N 312 fol. 153).
   4. Arnoldus Joannis (Aert). Ook genoemd als Anthonis Aertsen van Bommel.
Gehuwd met Maria Johannesdr. WOUTERS.


514    Anthonis DIRCXSEN, brouwer.
Kinderen:

   1. Jenneke Anthonis (zie 257).

515    Dierck TEUNISSEN.
Kinderen: 1 kind.

640    Rijcalt Huybrechts Jan HUYBEN, molenaar, geboren circa 1550, overleden circa 1605, zoon van Hubrecht Jan HUYBEN (zie 1280) en Anna Willem MICHIELSS (zie 1281).
Gehuwd met
641    Margriet Andries SWEENS, dochter van Andries Marcelis SWEENS (zie 1282) en Dijmpna Henrick Ghijsbrechts VERSPAENDONCK (zie 1283).
Uit dit huwelijk:

   1. Huybrecht Rijckhalt HUYBRECHTS (zie 320).
   2. Andries Rijckalt HUYBRECHTS, begraven 1669 Hilvarenbeek.
   3. Anneken Richalt HUYBRECHTS, overleden 1623 Diessen.
   4. Lijsken Rijcalt HUYBRECHTS, overleden na 1624.
   5. Pauwels Rijckalt HUYBRECHTS, heilige-geestmeester van Diessen (armebestuur).


642    Loenis WILBORTS.
Gehuwd met
643    Marie Dierck AERTS van OIRSCHOT.
Uit dit huwelijk:

   1. Anneken Loenis (zie 321).


Generatie XI


1280    Hubrecht Jan HUYBEN, molenaar, geboren circa 1510, overleden circa 1581. Volgde zijn vader op van "den vorsten watermolen" te Baeschot. Zoon van Jan HUYBRECHTS WILLEN (zie 2560) en Katlijn Hendrick Wouter Bartholomeus vanden NUWENHUYZEN (zie 2561).
Gehuwd met
1281    Anna Willem MICHIELSS.
Uit dit huwelijk:

   1. Rijcalt Huybrechts Jan (zie 640).
   2. Jan Huybrechts Jan, overleden na 1589.
   3. Jenneken Huybrechts Jan.


1282    Andries Marcelis SWEENS, schepen.
Gehuwd met
1283    Dijmpna Henrick Ghijsbrechts VERSPAENDONCK.
Uit dit huwelijk:

   1. Margriet Andries (zie 641).


Generatie XII


2560    Jan HUYBRECHTS WILLEN, molenaar, geboren circa 1485, overleden voor 1538. Jan volgde de vader van zijn vrouw op als eigenaar en molenaar van een aan de hertog van Brabant leenroerige watermolen te Baeschot. Deze molen stond op de westeroever van de Reusel.
Gehuwd met
2561    Katlijn Hendrick Wouter Bartholomeus vanden NUWENHUYZEN.
Uit dit huwelijk:

   1. Hubrecht Jan HUYBEN (zie 1280).
   2. Wouter Jan HUYBEN, geboren circa 1520, overleden voor 1581.
   3. Ghijsbrecht Jan HUYBEN.
   4. Anneken Jan HUYBEN.


Homepage | E-mail

Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie ŗ la Carte' software
Copyright © J. Mulderij & D.J. Scholte in't Hoff, Markelo, Nederland