van Bommels Genealogie

horizontal rule

          VIER EEUWEN VAN BOMMELenglishsummary.gif (1186 bytes)
                                                     


In 1995 bracht ik het boek "Vier Eeuwen van Bommel" uit. Het geeft een uitgebreide genealogie van Jan van Bommel die rond 1580 geboren is, vermoedelijk in de Bommelerwaard. De volgende twee generaties wonen in Dongen, 's Gravenmoer, en Oosterhout. Hieruit ontwikkelen zich vier verschillende takken die ik respectievelijk de "Dordrecht-tak", de "schoenen-tak", "Limburg-tak" en "religieuzen-tak" noem. Een nieuwe van Bommel-stam ontstaat rond 1700 als een onechtelijk kind de naam van Bommel krijgt van de man van zijn moeder. Nakomelingen van dit kind worden later geadeld, ik beschrijf ze daarom als "adel-stam".

Een eerste aanzet tot deze genealogie (met name de schoenen-tak) is zo'n 35 jaar geleden gemaakt door mijn broers Jan en Sjef van Bommel. De afgelopen jaren heb ik de schoenen-tak uitgebreid en drie "nieuwe" takken en de adel-stam zo volledig mogelijk uitgezocht. Ik heb vooral ook gezocht naar gegevens die inzicht geven in de levensomstandigheden van de gevonden personen. Via correspondentie en gesprekken met "huidige" van Bommels en hun aanverwanten heb ik de gegevens van de jongste generaties zo volledig mogelijk achterhaald.


In het midden ziet u mij bij de
1/2 marathon, Maastricht 1997
    Waarom deze Site?

Een genealogie is eigenlijk nooit compleet en soms zitten er duidelijke hiaten en een enkele keer misschien ook fouten in. Deze Internet Site is natuurlijk bedoeld om mijn informatie met anderen te delen. Maar ik hoop zeer nadrukkelijk via deze Site ook nieuwe aansluitende gegevens, van een ver verleden, maar juist ook van de jongere generaties, te krijgen. Aarzel niet om contact met mij op te nemen. Ik probeer ook zoveel mogelijk gegevens te verzamelen van nakomelingen van vrouwelijke van Bommels (die dus niet de van Bommel naam hebben). Vanaf 2000 heb ik besloten ook gegevens van partners die samenwonen in mijn database op te nemen. Hun gegevens zijn dus eveneens welkom.

horizontal rule